Paieška

Vatican News
Naujasis Prancxzijos vyskupò konferencijos pirmininkas Eric de Moulins-Beaufort Naujasis Prancxzijos vyskupò konferencijos pirmininkas Eric de Moulins-Beaufort 

Išrinktas naujas Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas

Balandžio 2–4 dienomis Lurde vyko Prancūzijos vyskupų konferencijos pavasario sesija, kurią savo pranešimu pradėjo kadenciją baigęs jos pirmininkas Marselio arkivyskupas Georges Pontier. Balandžio 3 ir 4 dienos diskusijos buvo skirtos kelioms pagrindinėms temoms: dirbtinio intelekto iššūkiams, jaunimo pašaukimų sielovadai po Romoje įvykusio Vyskupų sinodo jaunimui ir nepilnamečių apsaugai. Šiame susitikime taip pat išrinkta nauja Prancūzijos vyskupų konferencijos vadovybė.

Dvi kadencijas, trukusias po trejus metus, pirmininko pareigas ėjusį Marselio arkivyskupą Pontier nuo liepos 1 dienos pakeičia Reimso, garsaus savo katedra, kuriame buvo karūnuojami Prancūzijos karaliai, arkivyskupas Ericas de Moulins-Beaufort. Jam padės du vicepirminkai: Belfort-Montbeliard vyskupas Dominique Blanchet ir Amiens vyskupas Olivier Leborgne.

Arkivyskupas Ericas de Moulins-Beaufort kunigystės šventimus gavo 1991 metais Paryžiuje. Ten jis taip pat ėjo mokyklos kapeliono pareigas, vadovavo seminarijai, dėstė teologijos fakultete. 2000–2005 metais buvo šv. Pauliaus ir šv. Liudviko parapijos klebonas. 2005 metais buvo paskirtas tuometinio Paryžiaus arkivyskupo kardinolo Vingt-Trois sekretoriumi, 2008 metais tapo Paryžiaus vyskupu augziliaru ir arkivyskupijos generaliniu vikaru. 2018 metų rugpjūčio 18 dieną paskirtas Reimso arkivyskupu. Ganytojas yra dviejų teologijos žurnalų, Communio ir Nouvelle revue theologique redakcijų narys, iki išrinkimo pirmininku ėjo Prancūzijos vyskupų konferencijos Tikėjimo mokymo komisijos pirmininko pareigas. (RK / Vatican News)

2019 balandžio 04, 16:59