Paieška

Vatican News
Migrantai Migrantai  (ANSA)

Gavėnia kviečia kurti svetingesnes bendruomenes

Gavėnios metas tebūna skirtas sąmoningam svetingesnių bendruomenių, naujų draugysčių ir solidarumo kūrimui

Priglausti keleivį – Mato Evangelijos raginimas turėtų paskatinti kiekvieną tikintį kur kas nuoširdžiau atsiverti kito priėmimui. Šiuo kvietimu Pietų Afrikos Respublikos arkivyskupas gavėnios žinioje paprašė savo vyskupijos ir bendrai visų tikinčiųjų būti jautresniems svetimšalių poreikiams. Mato Evangelijoje pasakojimo apie Paskutinįjį teismą žodžiai: „Buvau keleivis: priglaudėte mane“ tebūna gairė visiems vyskupijos tikintiesiems, parašė arkivyskupas Buti Joseph Tlhagale.

Pasak Johanesburgo arkivyskupo, minėtą Šventojo Rašto raginimą priglausti keleivį reikėtų skaityti atsižvelgiant į sunkią daugelio nūdienos migrantų ir pabėgėlių padėtį. Jie yra tapę pertekliniais, benamiais ir nereikalingais žmonėmis, „pasaulio išgamomis“. Pasak ganytojo, į šią kategoriją patenka daug kitų žmonių, patiriančių įvairiausius sunkumus, ypač pietinės Afrikos kontekste. Jis paminėjo vietinius gyventojus, stichiškai įsikūrusius vadinamose neformaliose gyvenvietėse. Juos irgi galima laikyti tikrais benamiais. Jų gyvenimo sąlygos nepavydėtinai skurdžios ir sunkios. Iš daugelio atimtas savigarbos ir Dievo įskiepyto orumo jausmas.

Arkivyskupas pridūrė, kad jį stebina daugelio abejingumas šitaip gyvenančių žmonių atžvilgiu. „Jūs patys tapote nejautriais svetimšalio kentėjimams ir abejingais savo pačių vaikų, kurie alksta, serga, neturi namų, likimui“, – parašė žinioje ganytojas.

Pietų Afrikos Respublika irgi yra imigrantų šalis, į ją atvyksta daug geresnio gyvenimo ieškančių žmonių iš Mozambiko, Zimbabvės, Esvatinio karalystės, Lesoto, Somalio, Etiopijos, Kongo Demokratinės Respublikos, Nigerijos ir net kai kurių Azijos kraštų.

Tačiau dauguma migrantų ir pabėgėlių nedirba, nes neturi tam reikalingų dokumentų arba darbo kvalifikacijos ir įgūdžių. Jie neišvengiamai verčiami tapti elgetomis. Daugelis tokių migrantų ir pabėgėlių neturi normalių pastogių ar namų, gyvena perpildytuose būstuose. Kai kas gyvena po atviru dangumi, kaip gyvuliai. Kur jiems susirasti dušą? Kur jiems išsiskalbti rūbus? Kur jų tualetai? – klausia gavėnios žinioje Johanesburgo arkivyskupas Buti. Pasak jo, daugelis krašto gyventojų tapo nejautriais migrantų ir pabėgėlių sunkioms gyvenimo sąlygoms.

Mums jie yra tapę nepatogumu ir gėda, net kliūtimi. Mes net linkę užmiršti, kad jie yra žmonės! Ir jie sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Ir jie yra Kristaus kūno nariai. Juos kaltiname, kad apsunkina sveikatos apsaugos sistemą, pamirštame, kad pilietybės neturintys migrantų vaikai labai sunkiai suranda vietos mokyklose. Mūsų širdys sukietėjusios, turime atgailauti dėl mūsų apsileidimo, abejingumo ir kartais net visiškai atviro priešiškumo žmonėms, kuriuos laikome svetimais.

Gavėnios metas tebūna skirtas sąmoningam svetingesnių bendruomenių, naujų draugysčių ir solidarumo kūrimui, paragino žinioje arkivyskupas Buti Joseph Tlhagale. (Paul Samasumo / Vatican News)

2019 kovo 16, 13:29