Paieška

Vatican News
John Henry Newman John Henry Newman 

Anglijoje su džiaugsmu sutikta žinia apie būsimą kard. Newmano kanonizaciją

Anglijos katalikai džiaugiasi, kad palaimintasis Jonas Henrikas (John Henry) Newmanas netolimoje ateityje, turbūt jau šiais metais, bus paskelbtas šventuoju. Prieš keletą dienų popiežius patvirtino Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretą, kuriuo buvo pripažintas kandidato į šventuosius užtarimu įvykęs stebuklas.

Anglijos ir Velso vyskupų konferencijos pirmininkas kard. Vincent Nichols sakė, kad kardinolas Newmanas nuo seno labai populiarus, kad juo didžiuojamasi ir kaip altorių garbę pasiekusiu tautiečiu, ir kaip turtingą universalų dvasinį palikimą sukūrusiu mąstytoju.

Būsimą šventąjį Joną Henriką Newmaną palaimintuoju paskelbė popiežius Benediktas XVI 2010 m. rugsėjo 19 d. lankydamasis Jungtinėje Karalystėje.

Kardinolo Newmano beatifikacijos iškilmės prasidėjo jau rugsėjo 18-osios vakarą Londono Hyde parke vykusia maldos vigilija, į kurią susirinko apie 100 tūkst. žmonių, visų pirma jaunimo. Beatifikacijos Mišios vyko Birmingeme – mieste, kuriame kardinolas Newmanas, vadovaudamas vietinei katalikų bendruomenei, praleido paskutiniuosius gyvenimo metus.

Beatifikacijos Mišių homilijoje popiežius Benediktas visų pirma priminė Newmano motto „Cor ad cor loquitur“ („Širdis kalba širdžiai“), kuris padeda geriau suprasti jo skelbtą krikščioniškojo gyvenimo viziją. Pasak jo, krikščionio gyvenimas – tai visų pirma šventumo siekimas, tai žmogaus širdies troškimas plakti tuo pačiu ritmu kaip Dievo širdis.

Palaimintasis Jonas Henrikas Newmanas subtiliu intelektu ir gausiais tekstais atsiliepė į daugybę savo meto problemų. Jo įžvalgos apie tikėjimo ir proto santykį, apie apreikštosios religijos vaidmenį civilizuotos visuomenės gyvenime, apie visapusiško integralaus jaunosios kartos ugdymo būtinumą buvo svarbios ne tik karalienės Viktorijos laikų Anglijoje, bet ir mūsų laikais daugeliui jos tebėra įkvėpimo ir šviesos šaltinis. Popiežius pažymėjo, jog šiomis įžvalgomis vadovaujasi šiandieninės katalikiškos mokyklos ir universitetai, siekdami sukurti tokią ugdymo atmosferą, kurioje vienas kitą papildytų intelektinis lavinimas, moralinė disciplina ir religinis jautrumas.

Nors kalbant apie palaimintojo Jono Henriko Newmano gyvenimą ir darbus daugiausia dėmesio sulaukia jo intelektinis palikimas, jo raštai ir publicistika, tačiau, pasak popiežiaus Benedikto, būtina jį atsiminti ir kaip kunigą ir sielų ganytoją. Palaimintasis Jonas Henrikas Newmanas stengėsi būti artimas paprastiems žmonėms, lankė ligonius, šelpė vargšus, guodė kalinius. Popiežius Benediktas užbaigė beatifikacijos homiliją vienos kardinolo Newmano homilijos ištrauka: „Jei angelai būtų jūsų kunigai, brangieji broliai ir seserys, jie negalėtų dalyvauti jūsų kančiose; negalėtų jūsų užjausti, nei jūsų pateisinti. Negalėtų jums savo pavyzdžiu parodyti kaip senasis žmogus tampa naujuoju žmogumi.“ (JM / VaticanNews)

2019 vasario 16, 16:50