Paieška

Vatican News
2018.09.22 Viaggio Apostolico in Lituania Lettonia Estonia - Papa giovani Vilnius 2018.09.22 Viaggio Apostolico in Lituania Lettonia Estonia - Papa giovani Vilnius 

Lietuvos žurnalistai svarbiausiu 2018 m. įvykiu pripažino popiežiaus Pranciškaus vizitą

Savaitė Lietuvoje (sausio 5): Kalėdų ir Naujųjų Metų laikas atveria žvilgsnį į praėjusius metus ir nuteikia platesniems apibendrinimams.

Kastantas Lukėnas – Kaunas

Agentūros BNS apklausti Lietuvos žurnalistai svarbiausiu 2018 m. įvykiu pripažino popiežiaus Pranciškaus vizitą; pažymėti ir kiti visuomenę sutelkę renginiai: Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas, taip pat partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago pagerbimas.

Popiežius Lietuvoje: susitikimas su jaunimu

Mėnraštyje „Artuma“ praėję metai apžvelgiami keliais aspektais. Romanas Kazakevičius rašo apie ekumenizmą 2018-aisiais: „Gražios sukaktys ir naujas pleištas“. Tarp džiugių sukakčių aptariamas pernai minėtas Pasaulinės Bažnyčių Tarybos įsteigimo 70-metis; čia pat minimas ekumenizmo kelionei trukdantis „naujas pleištas“ ir ortodoksų Bažnyčių vienybės aižėjimas dėl autokefalinės Ortodoksų Bažnyčios Ukrainoje pripažinimo proceso.

Antanas Gailius apžvelgia pasibaigusius Valstybės šimtmečio metus, lygindamas tai su žmogaus gimtadienio švente, kurioje neretai persipina sielvartas ir džiaugsmas. Vis dėlto didžiausią susirūpinimą autoriui kelia tai, kad šiandienos Lietuvoje „į laisvę kėsinasi ne koks okupantas, bet mūsų pačių išsirinktoji valdžia“. Komentaras baigiamas viltingai (citata): „Labai apsidžiaugiau, sužinojęs, kad „Artuma“ šiemet ketina nuodugniau gilintis į tai, ką Lietuvoje kalbėjo popiežius Pranciškus, kurio, ačiū Dievui, mums nepavyko pasidaryti dar viena Lietuvos šimtmečio puošmena. <...> Norėtųsi, kad jo balsas būtų kiek įmanoma garsesnis mūsų nedarniame ir sumišusiame šurmulyje“.

Dr. Ramunė Jurkuvienė aptaria „Jubiliejinių metų laimėjimus“ jautrioje  šeimų ir vaikų apsaugos srityje. Pasak jos, pakilūs jubiliejinių metų momentai subrandino visuomenę ir giliai slypėjusių skaudulių atvėrimui. Atskleidusi Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme glūdinčias spragas ir tarnybų piktnaudžiavimo galimybes, autorė vis dėlto įžvelgia ir tai, ką vadina laimėjimu: žmonių pilietinį susivokimą ir augantį sąmoningumą.

Portale „15 min“ apžvalgininkas Tomas Viluckas apžvelgia svarbiausius metų įvykius krikščioniškajame pasaulyje. Tarp jų jis mini ir sprendimą įteisinti autokefalinę Ukrainos Ortodoksų Bažnyčią; apžvalgininkas aptaria Maskvos patriarchato reakciją ir pabrėžia, kad Katalikų Bažnyčios ekumeniniai santykiai su tarpusavyje nesutariančiomis Ortodoksų Bažnyčiomis nuo šiol bus galimi tik dvišaliu pagrindu.

Naujame „Naujojo židinio – Aidų“ numeryje ortodoksų diakonas Gintaras Jurgis Sungaila Laiško redaktoriui skiltyje kelia klausimą „Kodėl šeima tapo problema tikintiesiems ir Bažnyčiai?“. Jis aptaria šeimai grėsmę keliančius visuomenės pokyčius ir Bažnyčios pastangas pateikti „modernios šeimos“ modelį, puoselėjant krikščioniškąją kultūrą tarp jaunimo. Autorius pristato Vakarų Bažnyčioje paplitusį Šventosios Šeimos kultą, o Rytų Bažnyčios Kalėdų ikona iliustruoja baigiamąją mintį: „Šeima kaip Mažoji Bažnyčia turi atkartoti Visuotinės Bažnyčios paveikslą“.   

Viešpaties Apsireiškimo iškilmės sekmadienį Šiaulių arenoje surengta vyskupijos Šeimų šventė programiniu šūkiu „Šeimų ištikimybė – tautos stiprybė“. Po Mišių, kurias drauge su vyskupijos kunigais aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, įvyks Lietuvos 100-mečiui skirta programa.

Panevėžio vyskupija pasitinka lankytojus nauja interneto svetaine. Naujienų skiltyje pranešama, kad Viešpaties Apsireiškimo iškilmėse Skapiškio Šv. Hiacianto parapijos bažnyčioje pašventintas naujas altorius.

Trečiadienį sukako 75-eri metai nuo Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės. Penktadienį Kauno šv. Jurgio konvento koplyčioje Dievo tarnaitės kankinystė paminėta Mišiomis, po to vyko konferencija „Elena, kas Tu?“ Lietuvos ypatingasis archyvas parengė Elenai Spirgevičiūtei skirtą virtualią parodą „Aš mirsiu, o jūs –gyvensite“. Su paroda galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje arba paskyroje Facebook socialiniame tinkle.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Saulius Lynikas rašinyje „Nutikimai“ autentiškai perteikia sunkios ligos varginamo žmogaus išgyvenimus – į juos įsiterpia likimo draugų istorijos ir ne visada vykusios kalėdinės „gerumo akcijos“.

Drauge su laikraščiu „XXI amžius“ leidžiamame laikraštyje „Katalikas“ rašoma apie Birštono sakralinio meno muziejuje atidarytą 15-ąją religinio meno parodą „Gloria Dei“. Tarp parodoje eksponuojamų darbų yra pastarųjų metų užsakymų, pažymint arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją, taip pat Trakų Dievo Motinos metus.

Kitame straipsnyje aprašomas Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio parengtas 2019 m. kalendorius „Dievo meilės pergalė“. Kalendoriuje tęsiamos Kryžiaus ir Švč. M. Marijos temos, atvaizdus papildo dr. Jūratės Micevičiūtės tekstas.

„Respublika“ straipsnyje „Stebuklas Balbieriškyje“ rašė apie žmogų, kuriam pirmąkart Lietuvos istorijoje suteiktas Nacionalinio mecenato vardas: bevielių technologijų įmonės „Teltonika“ įkūrėjas ir savininkas Arvydas Paukštys tapo pagrindiniu po gaisro atstatytos Balbieriško bažnyčios fundatorium.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje paskelbta straipsnių apie džiaugsmais ir vargais pažymėtas Kalėdų šventimo patirtis. Vytautas Raškauskas parinko partizanų atsiminimų, kaip teko sutikti Kalėdas įsikasus šiauduose ar būnant po žeme bunkeryje.

Muziejininkė Arneta Juščienė aprašė Sibiro tremtinių išsaugotus Kalėdų šventimo papročius.

KTU muziejaus vadovė Audronė Veilentienė aprašo, kaip Kalėdas ir Naujuosius Metus švęsdavo studentai tarpukariu.

2019 sausio 05, 10:59