Paieška

Vatican News
Lurdas Lurdas  (AFP or licensors)

Lurde prasidėjo jubiliejiniai šv. Bernadetos metai

Sausio 6-ąją, Viešpaties Apsireiškimo iškilmės dieną, Prancūzijos Lurdo šventovėje buvo pradėti šv. Bernadetos metai.

Šiemet sukanka 175 metai nuo Švč. M. Mariją Lurde regėjusios šv. Bernadetos Soubirous gimimo ir 140 metų nuo jos mirties.

Bernadeta Soubirous gimė 1844 m. sausio 7 d. mažame Pirėnų kalnų rytinio šlaito Lurdo miestelyje, neturtingo malūno nuomininko šeimoje. Po dviejų dienų, sausio 9-ąją, ji buvo pakrikštyta parapijos bažnyčioje. Keturiolikmetei merginai 1858 m. vasario 11 d. šalia miestelio esančioje stačios uolos grotoje apsireiškė Mergelė Marija. Stebuklingas apsireiškimas devynioliktojo amžiaus Prancūzijoje, kovingo laicizmo sąlygomis, sukėlė gana didelę sensaciją. Vieni reagavo su skeptišku nepatiklumu, kiti, ypač Lurdo klebonas, patikėjo jaunos regėtojos liudijimu. Regėjimai kartojosi kelias savaites. Prie apsireiškimų grotos susirinkdavo kaskart daugiau žmonių. Vėliau Bernadeta įstojo į vienuolyną Nevers mieste, už šešių šimtų kilometrų nuo Lurdo. Ten ji mirė 1879 m. balandžio 16 d. sulaukusi tik 35 metų. Popiežius Pijus XI 1925 m. ją paskelbė palaimintąja, o 1933 m. – šventąja. Lurdas labai greit tapo maldininkų pamėgta šventąja vieta.

„Šios, vienos labiausiai lankomų piligrimysčių vietų misija – vesti piligrimus į tai, ką jie trokšta surasti: viltį ir tikėjimą, kurių taip labai trūksta dabartiniame, tik regimybę sugebančiame pasiūlyti pasaulyje“, – sakė pradėdamas jubiliejinius metus Lurdo šventovės rektorius kun.  André Cabes.

2008 m. šioje šventovėje buvo minimas Marijos apsireiškimų 150 metų  jubiliejus. Ta proga į Lurdą nuvykęs popiežius Benediktas XVI pasakė: „Lurdas – tai tarsi šviesa mūsų kasdieniame keliavime apgraibomis per sutemas. Marija pravėrė žmonijai duris į šviesą. Dėl to mes ją vadiname Dangaus vartais.“ (JM / VaticanNews)

2019 sausio 10, 16:44