Paieška

Vatican News
Eucharistija Eucharistija 

525 metai po pirmųjų šv. Mišių Amerikoje

Sausio 5 dieną kardinolas iš San Salvadoro Gregorio Rosa Chávez aukojo iškilmingas šventąsias Mišias Dominikos respublikoje, Puertos Platos vyskupijoje. Jis čia atvyko kaip specialusis popiežiaus pasiuntinys, o šio paskyrimo tikslas buvo užbaigti 525 metų sukakties nuo pirmųjų šv. Mišių Amerikos kontinente minėjimus.

Garsusis keliautojas Kristoforas Kolumbas pasiekė naujojo žemyno salas 1492 metais, o 1494 metais grįžo antrą kartą: šį kartą vietoj trijų laivų plaukė septyniolika. Tarp antrosios ekspedicijos narių buvo apie tuzinas vienuolių ir kunigų, jau gavusių popiežiaus mandatą skelbti Evangeliją naujojo žemyno, netrukus gavusio Amerikos vardą, žmonėms. Vienas iš ekspedicijos kunigų, brolis Bernardas Boylas, 1494 metų sausio 6 dieną, Viešpaties Apsireiškimo iškilmės dieną, paprastai suręstoje koplytėlėje vadovavo Eucharistijos šventimui, pirmosioms Mišioms naujajame kontinente. Toje vietoje, kurioje, kaip manoma, stovėjo pirmoji koplytėlė, šiandien stovi nedidelė mūrinė bažnyčia, kuriai suteiktas „Amerikų šventovės“ vardas. Kasmet ją aplanko daug piligrimų. Tai vieta, kurioje šeštadienio ryte šv. Mišių aukai vadovavo ir specialusis popiežiaus pasiuntinys kardinolas Chavez.      

Pasak žinių agentūros „Fides“, iš kiekvienos Dominikos vyskupijos, kurių yra dvylika, atvyko po maždaug penkis šimtus tikinčiųjų. Dar keli tūkstančiai tikinčiųjų atvyko savo pastangomis.

Šie įvykiai yra susiję su Amerikos evangelizavimo pradžia. Kaip sakė šv. Jonas Paulius II, minint V amžių sukaktį nuo Amerikos kontinentų evangelizavimo pradžios, kreipdamasis į tarptautinio istorikų suvažiavimo dalyvius, „be abejonės šiame evangelizavime, kaip ir kiekviename žmogaus darbe, buvo gerų dalykų ir klaidų, „šviesos ir tamsos“. Popiežius užsiminė apie gerai žinomus kolonizatorių piktnaudžiavimus ir padarytas neteisybes, siekiant vien galios ir greito pralobimo. Kita vertus,  Antonio di Montesino, Bartolomé de las Casas, Juan de Zumarraga, Toribio de Benavente «Motolinía», Vasco de Quiroga, Juan del Valle, Julián Garcés, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega ir daug kitų misionierių gynė indėnų orumą ir teises. Nikaragvos vyskupas Antonio Valdivieso 1549 metais buvo nužudytas už tai, kad kritikavo kolonizatorių žiaurumą.  Pasak Jono Pauliaus II, „nešvenčiame“ kontroversiškų istorinių įvykių, kurie kantriai ir atidžiai turi būti ištirti. Švenčiame patį Kristų, kuris yra pirmasis ir didžiausias Evangelizuotojas, kurio šviesa palietė ir Amerikos gyventojus.

Tačiau, ta pat proga pasakė šv. Jonas Paulius II, buvo „daugiau šviesos nei tamsos“, sprendžiant iš vaisių, kuriuos regime po penkių šimtų metų: gyvą ir dinamišką Bažnyčią, kuri yra svarbi visuotinės Bažnyčios dalis“. Galima pridurti, kad ši Bažnyčia visuotinei Bažnyčiai davė 265 apaštalo Petro įpėdinį, popiežių Pranciškų. (RK / Vatican News)

2019 sausio 05, 15:20