Paieška

Kalkutos šv. Motina Teresė Kalkutos šv. Motina Teresė 

Pasaulinė ligonių diena bus minima Kalkutoje

Bažnyčia privalo siekti susitikimo su žmogumi visų pirma jo kančios kelyje. Šiame susitikime žmogus tampa „Bažnyčios keliu” ir šis kelias yra vienas svarbiausiųjų jos kelių.

Popiežius paskyrė Dakos (Bangladešas) arkivyskupą, kardinolą Patricką D’Rozario, C.S.C. savo ypatinguoju pasiuntiniu į Pasaulinės ligoninių dienos minėjimą, kuris įvyks vasario 9–11 dienomis Kalkutoje, Indijoje.

Kasmetinę ligonių dieną įvedė popiežius šv. Jonas Paulius II ir ji minima per liturginę Lurdo Marijos šventę, vasario 11-ąją. Pirmasis Pasaulinės ligonių dienos minėjimas įvyko 1993 metų vasario 11 d. Tą pačią dieną minimos apaštališkojo laiško apie krikščionišką kančios prasmę „Salvifici doloris“ metinės.

Pasak kardinolo Peterio K. A. Turksono, už Pasaulinės ligoninių dienos rengimą atsakingos Šventojo Sosto dikasterijos vadovo, Kalkuta pasirinkta norint pagerbti šv. Kalkutos Motiną Teresę ir atsižvelgiant į jos liudijimą gelbstint vargstančiuosius ir ligonius.

Pasaulinės ligonių dienos pagrindinis minėjimas sugrįžta į Indiją po šešiolikos metų: dešimtoji Pasaulinė ligonių diena 2002 metais buvo minima Indijos „Rytų Lurde“, garsioje Vailankanni Marijos, Ligonių Sveikatos, šventovėje Bengalijos įlankos pakrantėje, pietinėje Indijoje.

Rytinės Indijos Visakhapatnamo arkivyskupijos ordinaras, arkivyskupas Prakash Mallavarapu, Indijos vyskupų konferencijos Sveikatos apsaugos departamento vadovas, pranešė, kad pagrindiniai pasaulinės dienos renginiai įvyks Kalkutos jėzuitų aukštojoje mokykloje „St. Xavier’s College“.

Pasak Kalkutos arkivyskupo, kardinolo D’Souza, minėjime vasario 9–11 dienomis dalyvaus per tris šimtus svečių, įskaitant kelias dešimtis delegatų iš Vatikano ir kitų pasaulio šalių.

„Kasmet minimos Ligonių dienos pagrindinis tikslas – atkreipti katalikiškų sveikatos apsaugos organizacijų, o per jas – ir visos visuomenės dėmesį į būtinumą užtikrinti kuo geriausią ligonių priežiūrą, o ligoniams sudaryti sąlygas, kad jie galėtų žmogišku, bet ypač dvasiniu, antgamtiniu matmeniu stengtis suprasti savo būklę, taip pat padėti vyskupijoms, krikščioniškoms bendruomenėms ir religinėms šeimoms  aktyviai darbuotis apaštalaujant tarp ligonių, ugdyti neįkainojamą savanorių įsipareigojimą, priminti žmonėms apie sveikatos apsaugos darbuotojų dvasinio ir moralinio ugdymo svarbą, padėti kunigams ir vienuoliams, taip pat ligonius slaugantiems žmonėms geriau įsisąmoninti ligonių religinius poreikius ir dvasinės globos svarbą“, – rašė šv. Jonas Paulius II 1992 metų gegužė 13 dieną įsteigdamas Pasaulinę Ligonių dieną.

Gegužės 13-ji – Fatimos Marijos liturginio minėjimo ir Marijos apsireiškimų Fatimoje diena buvo ypatingai svarbi Pasaulinės Ligonių dienos steigėjui šv. Jonui Pauliui II. Tą dieną 1981 metais teroristas pasikėsino į jo gyvybę. Sunkiai sužeistą, ilgai gydytą popiežių išgelbėjo, jo paties žodžiais, Dievo Motina Marija, nes viena iš jo kūną kliudžiusių kultų per plauką prasilenkė su gyvybiniais organais.

Popiežius šv. Jonas Paulius II 1984 m. apmąstė kančios prasmę ir slėpinį kančios temai skirtame apaštališkajame laiške „Salvifici doloris“.

„Kadangi vienu ar kitu būdu žemiškajame gyvenime žmogus žengia kančios keliu, Bažnyčia visais laikais turėtų ieškoti žmogaus būtent šiame kelyje. Bažnyčia privalo siekti susitikimo su žmogumi visų pirma jo kančios kelyje. Šiame susitikime žmogus tampa „Bažnyčios keliu” ir šis kelias yra vienas svarbiausiųjų jos kelių“, – apaštališkajame laiške rašė šv. Jonas Paulius II. (SAK / Vatican News)

2018 gruodžio 11, 15:39