Paieška

2018.10.16 Card Ladaria 2018.10.16 Card Ladaria 

Kardinolas F. Ladaria: „Elitinė Bažnyčia nėra Kristaus Bažnyčia“

„Šventumas yra visiems. Šventumas – vienintelis Dievo veidas, kuris atsispindi žmonėse. Taip, kiekvienas iš mūsų yra Dievo veido atspindys“.

„Šventumas yra Bažnyčios gyvenimo tikrovė, jis nėra rezervuotas tiems, kurie buvo kanonizuoti ir kurių statulas matome iškeltas virš altorių. Popiežius Pranciškus mums pristato anonimišką šventumą, greta mūsų, kaimynystėje gyvenančių asmenų, eilinių žmonių šventumą, kuris nepriklauso žemesnei klasei; šventumą tų, apie kuriuos niekuomet nebus pasakojama istorijos vadovėliuose, tačiau kurie yra labai šventi. Šventumas iš mūsų gyvenimo neatima nieko, neatima jo laimės, o pripildo gyvenimą ir suteikia tikrąją laimę. Nereikia bijoti siekti kuo aukščiau, leisti Dievui mus pamilti ir Šventajai Dvasiai vesti mus. Elitinė Bažnyčia nėra Kristaus Bažnyčia. Šventumas yra visiems. Šventumas – vienintelis Dievo veidas, kuris atsispindi žmonėse. Taip, kiekvienas iš mūsų yra Dievo veido atspindys“.

Šiais žodžiais jėzuitas kardinolas Francisco Ladaria, jau kiek daugiau nei metus einantis Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto pareigas, kreipėsi į italus vyskupus, priklausančius šiaurės rytų arba Triveneto Vyskupų Konferencijai. Prefektas vyskupų susitikime antradienį dalijosi mintimis tiek apie popiežius Apaštališkąjį paraginimą „Gaudete et exsultate“ („Būkite linksmi ir džiūgaukite“ (Mt 5, 12), paskelbtą šių metų pradžioje, tiek apie kardinolo vadovaujamos kongregacijos taip pat šiais metais paskelbtą dokumentą „Placuit Dei“ („Dievas panorėjo“) apie Kristaus tarpininkavimo ir išgelbėjimo nepakartojamumą:

„Krikščioniškas išgelbėjimas remiasi Kristaus žmogiškumu, apima visą žmogaus integralumą, nes Dievo atvaizdas ir panašumas paliečia ir žmogaus kūniškumo matmenį. Prisikėlusio Kristaus gyvenimas yra visiškoje vienybėje su Dievu ir broliais, išgelbėjimas yra įsikūnijimas šiame jo gyvenime. Išgelbėjimas skirtas visam žmogui, tai visai kas kita, nei individualizmas – tai santykiai ir dalyvavimas. Bažnyčia yra bendruomenė visų, kurie gyvena pagal šią naują santykių tvarką ir dalyvauja nesibaigiančiame trejybiniame meilės ryšyje tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios“. (SAK / Vatican News)

2018 gruodžio 05, 15:30