Paieška

„Charis“ – nauja tarnystė, skirta visiems Bažnyčios nariams

Popiežius paprašė charizmininkų, kad jie su visais Bažnyčioje dalytųsi Šventosios Dvasios Krikšto malone, be perstojo šlovintų Viešpatį, melstųsi kartu su įvairių Bažnyčių ir bendruomenių krikščionimis ir kartu darbuotųsi vardan labiausiai stokojančiųjų, tarnautų vargstantiesiems ir ligoniams.

Gruodžio 8-oji – svarbi diena Katalikų charizminiam atsinaujinimui „praplatinti savo palapinės aikštę, ... prasiplėsti į dešinę ir į kairę“: Šventasis Sostas įsteigė naują tarptautinę instituciją, tarnausiančią visame pasaulyje pasklidusiam Katalikų charizminiam atsinaujinimui. Popiežius prieš keletą metų susitikime su charizmininkais Romoje paprašė „dalytis Šventosios Dvasios Krikšto malone su visa Bažnyčia“.

Dabar šis Šventojo Tėvo prašymas taps tikrove. Gruodžio 8-ąją steigiama nauja Šventojo Sosto institucija. Ji vadinsis „Charis“ („malonė“). Tą pačią dieną bus skelbiamas „Charis“ statutas, kurio tekstas jau pasiekiamas Katalikų charizminio atsinaujinimo portaluose. Statutas skelbiamas bandomajam laikotarpiui. Jis įsigalios 2019 m. birželio 9 d., per Sekmines. Tą pačią dieną įvyks pirmoji „Charis“ generalinė asamblėja.

„Charis“ paskirtis – ne vadovauti, o tarnauti visoms Katalikų charizminio atsinaujinimo veikloms pasaulyje. Nesikeičia nei pavienių grupių ar vienetų tapatybė, nei ligšiolinis juridinis pavaldumas bažnytinėms struktūroms. Tai, kas nauja, – visi Katalikų charizminio atsinaujinimo vienetai turės atsparos tašką.

Manoma, kad per 120 milijonų žmonių visame pasaulyje per ryšius su katalikų charizmininkais mato permainas, įvykusias jų gyvenime Šventosios Dvasios dėka. Kai kur pasaulyje charizmininkai organizuojasi kaip bažnytinis judėjimas, tačiau Katalikų charizminis atsinaujinimas iš esmės skiriasi nuo visų kitų bažnytinių judėjimų.

Popiežius Pranciškus dažnai primena kardinolo Leono Josepho Suenenso, šv. Pauliaus VI paskirto Katalikų charizminio atsinaujinimo vyskupu-patarėju, pasisakymą 1974 metais, jog „Charizminis atsinaujinimas nėra judėjimas, bet malonės srovė, gaivinantis Šventosios Dvasios dvelksmas, skirtas visiems Bažnyčios nariams – pasauliečiams, pašvęstiesiems, dvasininkams ir vyskupams.“

„Charis“ įsteigimo mintį karšai parėmė popiežius Pranciškus, 2017 metais Sekminių išvakarėse kartu su charizmininkais šventęs judėjimo penkiasdešimtąsias metines.

„Katalikiškam charizminio atsinaujinimo judėjimui penkiasdešimt metų. Tai Šventosios Dvasios malonės srovė, nes ji neturi nei steigėjo, nei statutų, nei valdymo organų. Joje daug išraiškų, įkvėptų Šventosios Dvasios, su įvairiomis charizmomis, tarnaujančiomis Bažnyčiai. Tačiau neužtvenksi malonės tėkmės, neuždarysi Šventosios Dvasios narve“, – kalbėjo charizmininkams 2017 metais popiežius Pranciškus.

Popiežius paprašė charizmininkų, kad su visais Bažnyčioje dalytųsi Šventosios Dvasios Krikšto malone, be perstojo šlovintų Viešpatį, melstųsi kartu su įvairių Bažnyčių ir bendruomenių krikščionimis ir kartu darbuotųsi vardan labiausiai stokojančiųjų, tarnautų vargstantiesiems ir ligoniams.

Pasak prie statuto redagavimo prisidėjusių Tarptautinio katalikų charizminio atsinaujinimo tarnystės vadovų, „Charis“ padės charizmininkams augti, plėstis ir naudotis visais jų misijai reikalingais ištekliais. Dabar metas sukurti dar tampresnius charizmininkų ryšius, tarptautiniu, nacionaliniu ir vietiniu mastu ugdyti charizmininkų šeimos vienybę priimant vieni kitų skirtingumus. Išaušo diena, pranašo Izaijo žodžiais, „praplatinti savo palapinės aikštę, ... prasiplėsti į dešinę ir į kairę“. (SAK / Vatican News)

2018 gruodžio 05, 17:10