Paieška

Arkivyskupo Petro Claverie ir 18 kankinių draugų beatifikacija Orane (Alžyras) 2018 gruodžio 8-ąją dieną Arkivyskupo Petro Claverie ir 18 kankinių draugų beatifikacija Orane (Alžyras) 2018 gruodžio 8-ąją dieną 

Beatifikacija Alžyre: „Negirdėtas įvykis“

Šeštadienį Orane nedidelė Alžyro katalikų bendruomenė turėjo ypatingą šventę: arkivyskupo Petro Claverie ir aštuoniolikos jo draugų kankinystėje paskelbimą palaimintaisiais. Beatifikacijos apeigoms vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Becciu, popiežiaus pasiuntinys šioms iškilmėms.

Jis atvežė ir Pranciškaus laišką, kuriame Šventasis Tėvas rašo, jog prisideda prie „padėkos už šiuos visiškai Dievo meilei, kraštui ir jos gyventojams dovanotus gyvenimus“. Popiežiaus laiške taipogi rašoma, jog ši beatifikacija nėra nuoskaudų gilinimui, tačiau praeities žaizdų gydymui. Devyniolika Alžyro kankinių liko ištikimi Dievo Taikos troškimui. Pagerbdami juos, priduria popiežius, taip pat paminime daugybės kitų Alžyro sūnų ir dukterų žūtis tuo pačiu laikotarpiu. „Devyniolikos brolių ir seserų beatifikacija Bažnyčia nori išreikšti savo troškimą dirbti dėl dialogo, santarvės ir draugystės. Mes tikime, kad šis negirdėtas įvykis jūsų šalyje taps dideliu brolybės ženklu Alžyro danguje, regimu visame pasaulyje“, – rašo popiežius Pranciškus.

Šeštadienį palaimintaisiais paskelbtų devyniolikos kankinių kraujas buvo išlietas 1994-1996 metais, Alžyrui panirus į pilietinį karą, kuriame galvą iškėlė ir islamiškasis ekstremizmas. Kankiniai, tarp kurių šešios vienuolės, priklausė aštuonioms kongregacijoms. Didžioji dalis iš jų buvo misionieriai, ne vienas Alžyre praleidęs dešimtis metų, didžiąją savo gyvenimo dalį, jau brandaus amžiaus, o kai kurie čia gimę, kaip kad palaimintasis arkivyskupas Petras Claverie.

Galima pridurti, jog, popiežiaus žodžiais, beatifikacija Orano mieste yra „negirdėtas įvykis“ ne vien pačiame Alžyre, bet ir visame islamiškajame pasaulyje, valstybėse, kuriose musulmonai sudaro daugumą. Tai pakankamai iškalbingas ir drąsus gestas, atsimenant, kad nuo dešimtis tūkstančių aukų pareikalavusių įvykių praėjo tik šiek tiek daugiau nei dvidešimt metų ir ne visos žaizdos yra užgijusios. Todėl popiežiaus laiške ypatingai padėkojama ir Alžyro prezidentui Abdelazizui Bouteflikai. Su jo parama vietos krikščionys galėjo surengti tokią šventę Orano mieste ir jaustis saugūs. Beatifikacijos iškilmėse dalyvavo Alžyro religinių reikalų ministras Mohamedas Issa. Kaip užsiminta popiežiaus laiške, beatifikacijoje pagerbiamos ne vien krikščionių, bet ir visos nekaltos aukos. Galima priminti, kad islamo ekstremistai nužudė tūkstančius kitų musulmonų, kurie priešinosi jų religiniam fanatiškumui ir politinėms ambicijoms. Ne vien politikus, bet taip pat dešimtis imamų, kurie nepritarė jų mokymui. Palaimintasis Petras Claverie buvo nužudytas kartu su vairuotoju, jaunu musulmonu, vardu Mohamedas Bouchikhi. (RK / Vatican News)

2018 gruodžio 08, 16:28