Paieška

Popiežius pasirašo Apaštališkąjį paraginimą „Gaudete et exsultate“ („Būkite linksmi ir džiūgaukite“) Popiežius pasirašo Apaštališkąjį paraginimą „Gaudete et exsultate“ („Būkite linksmi ir džiūgaukite“) 

Popiežius: iš tiesų pakeisti gyvenimą. Kitaip šventumas liks vien žodžiais

„Pats Jėzus pabrėžia, kad šis kelias eina prieš srovę, ir taip, kol tampame žmonėmis, savo gyvenimu metančiais iššūkį visuomenei, žmonėmis, kurie trikdo“.

Romos vikariatas tęsia pastoracinių katechezių ciklą apie šventumą pagal popiežiaus Apaštališkąjį paraginimą „Gaudete et exsultate“ („Būkite linksmi ir džiūgaukite“ (Mt 5, 12). Trečiojo susitikimo temos: „Laimės laiptai“ ir „Pranciškus Asyžietis: didumas nuolankume“. Savo įžvalgomis dalinsis Romos vikaras kardinolas De Donatis ir vyskupijos muzikas Marco Frisina, Šv. Cecilijos bazilikos rektorius.

Katechezės bus palydimos malda ir giesmėmis, taip pat bus perskaityta trečioji esminė dokumento dalis „Prieš srovę“ apie krikščionio gyvenimo programą pagal Jėzaus palaiminimus (Kalno pamokslą). „Pats Jėzus pabrėžia, kad šis kelias eina prieš srovę, ir taip, kol tampame žmonėmis, savo gyvenimu metančiais  iššūkį visuomenei, žmonėmis, kurie trikdo“, – rašo popiežius (Popiežius Pranciškus „Gaudete et exsultate“, 90).

„Jėzaus žodžiai gali pasirodyti poetiški, tačiau jie aiškiai prieštarauja tam, kas įprasta, kas dedasi visuomenėje; Jėzaus žinia gali būti patraukli, bet iš tikrųjų pasaulis kreipia į kitokią gyvenseną. Palaiminimai jokiu būdu nėra nereikšmingi ar paviršutiniški; priešingai, gyventi galime tik tada, kai Šventoji Dvasia persmelkia mus visa savo galia bei išlaisvina iš savanaudiškumo, tingumo ir išdidumo silpnybių“.

„Pasiklausykime Jėzaus su visa meile bei pagarba, kurių vertas Mokytojas. Leiskime jo žodžiams  mus sujaudinti, mesti mums iššūkį, paskatinti mus realiai pakeisti gyvenimą. Kitaip šventumas liks vien žodžiais“ (Popiežius Pranciškus „Gaudete et exsultate“, 65-66).

Katechezių ciklas, pradėtas spalio mėnesį, tęsis iki Velykų. Kiekviename susitikime apmąstoma popiežiaus paraginimo dalis ir apžvelgiamas vieno šventojo ar palaimintojo gyvenimas. Pirmajame pristatytas šv. Pranciškus Salezas, antrajame – Alfonsas Liguoris. Kitose katechezėse bus pristatomi Teresė iš Lizjė, Pilypas Neris, Šarlis de Fuko, Pijus iš Pietrelčinos, Teresė Avilietė ir Jonas nuo Kryžiaus.

Trečiasis katechetinis susitikimas įvyks Laterano bazilikoje pirmadienio, gruodžio 10 d., pavakare – 19 val.. (SAK / Vatican News)

2018 gruodžio 05, 15:33