Paieška

Vatican News
Adventas Adventas 

Adventas: įsiklausyti į sąžinės balsą

Adventas, laikas įsiklausyti į kuklų, bet veiksmingą mūsų Viešpaties buvimą mūsų širdyse. Šiais benueinančiais metais vykusio Sinodo jaunimo tema baigiamasis dokumentas pabrėžė įsiklausymo svarbą. Advento pamąstymui – vysk. Gualtiero Sigismondi, vieno iš Sinodo tėvų, pamąstymas, pristatytas Massimo Travascio knygos „Sąžinės diakonija“ įvade.

Įsiklausymas į sąžinės balsą

Dievas kalba širdžiai. Turime įsižiūrėti kas vyksta kiekvieno žmogaus širdyje. Bibliniuose tekstuose „širdis“ nurodo žmogaus vidų, kur klausomasi Žodžio, kuriuo Dievas kreipiasi į žmogų, tampa gyvenimo ir pasirinkimų vertinimu. Biblija pabrėžia tiek asmeninę, tiek bendruomenės dimensiją. Ir „naujoji širdis“, apie kurią kalba pranašai, nėra asmeninė dovana, bet skirta visam Izraeliui, kurio tradicijai ir išganymo istorijai priklauso tikintysis. Evangelija tęsia tą pačią liniją – Jėzus pabrėžia vidaus svarbą ir širdis tampa moralinio gyvenimo centru (plg. Mt 15,18-20).

Krikščioniška sąžinės idėja

Apaštalas Paulius praturtina Biblijos tradiciją, šalia širdies įvesdamas „sąžinės“ terminą, kuri apima tų laikų kultūrą. Sąžinėje renkami susitikimo ir bendrystės su Kristumi vaisiai: išganantis persikeitimas, nauja laisvė. Krikščioniška tradicija kalba apie sąžinę kaip ypatingą artimumą su Dievu, susitikimą su Juo, kur slypi Viešpaties balsas: „Sąžinė tai slapčiausias, sakraliausias žmogaus branduolys, kur žmogus yra tik su Dievu ir jo balsas skamba artume“. Sąžinė tai ne paviršutiniškas pajautimas, tai nėra savimonė: ji liudija transcendentinį buvimą, kurį kiekvienas randa savyje, tačiau kuris jam nepriklauso.

Sąžinės ugdymas

Ugdyti sąžinę – tai viso gyvenimo kelias, kur išmokstama žvelgti Jėzaus Kristaus akimis remiantis jo pasirinkimų ir veiksmų kriterijais. Pagal krikščionišką suvokimą, norint pasiekti gilesnę sąžinės dimensiją, svarbu rūpintis savo vidumi: skirti laiko tylai, kontempliacijai, Žodžio klausymuisi, priimti sakramentus, laikytis Bažnyčios mokymo. Reikia praktikuoti gėrį, atliekant sąžinės patikrinimus: ne tik įvardijant nuodėmes, tačiau ir pripažįstant Dievo veikimą savo kasdieniame gyvenime, istorijoje, kultūroje, kitų žmonių liudijime, kurie gyveno prieš mus ir lydi mus savo išmintimi.  Visa tai padeda augti dorybėms su konkrečiais pasirinkamais, pažįstant savo stipriąsias puses ir trūkumus.

Bažnytinė sąžinė

Kiekvieno tikinčiojo sąžinė visuomet susijusi su bažnytine sąžine. Tik per Bažnyčios ir tikėjimo tradicijos apmąstymą galime išvysti autentišką Dievo veidą, kuris apsireiškia Jėzuje Kristuje. (DŽ / Assisiofm.it)

2018 gruodžio 10, 15:21