Paieška

Vatican News
„Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ ir Venecijos patriarchato akcijos plakatas „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ ir Venecijos patriarchato akcijos plakatas 

Raudonai apšviesta Venecija primena persekiojamus krikščionis

Atminimo akciją parėmė Šventasis Tėvas Pranciškus. Kardinolas Pietro Parolin laiške Venecijos patriarchui Francesco Moraglia akciją popiežiaus vardu pavadino „būtinu žygiu“.

„Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ su Venecijos patriarchatu antradienio vakarą apšvies Venecijos Didįjį kanalą ir daugelį kitų miesto simbolių raudona spalva. Šiuo įvykiu norima atminti milijonus pasaulyje persekiojamų krikščionių, visų pirma pakistanietę Asia Bibi, kuri, nors ir buvo išteisinta Aukščiausiojo Teismo spalio 31 dieną, yra priversta toliau slapstytis dėl šalies musulmonų fundamentalistų reikalavimų ir grasinimų ją nužudyti. Nepaisant pavojaus gyvybei ir kelių valstybių išsakyto noro ją priimti, Pakistano valdžia neleidžia moteriai išvykti į užsienį.

Atminimo akciją parėmė Šventasis Tėvas Pranciškus. Kardinolas Pietro Parolin laiške Venecijos patriarchui Francesco Moraglia akciją popiežiaus vardu pavadino „būtinu žygiu“.

Šventasis Tėvas „reiškia viltį, jog iniciatyva sužadins visų pareigos jausmą atkreipti dėmesį į labai rimtą daugelyje kraštų persekiojamų krikščionių problemą“, – parašė kardinolas Parolin.

Kardinolas priminė, jog „kai kuriuose kraštuose pripažįstama tik viena religija, kituose naudojama prievarta arba sisteminis kultūrinis Jėzaus mokinių niekinimas, paneigiant jų religinę laisvę, pamatinę žmogaus teisę, kurią būtina pripažinti, nes joje atsispindi kilniausias žmogaus orumas“.

Popiežius taip pat perdavė linkėjimus Venecijos jaunimui, antradienio vakarą dalyvaujančiam diecezinėje piligrimystėje į Ligonių sveikatos Marijos baziliką.

Antradienį raudonai apšviečiama taip pat Venecijos Ligonių sveikatos Marijos bazilika ir kiti Venecijos simboliai, tarp jų ir Rialto tiltas.

Popiežius Pranciškus „drąsina melstis, kad dėl religinių įsitikinimų persekiojami mūsų broliai ir seserys atlaikytų išbandymus, būdami tikri, kad juos palaiko guodžianti visos katalikų bendruomenės malda, kad tokiu būdu jie taptų naujos gyvybės ir vilties sėkla Bažnyčiai“.

Kardinolas Parolin perdavė popiežiaus apaštališkąjį palaiminimą, prašydamas, kad visi tikintys krikščionys būtų susitaikinimo ir taikos kūrėjai. (SAK / Vatican News)

2018 lapkričio 20, 12:15