Paieška

Palaimintasis Mykolas Giedraitis (1420-1485) Palaimintasis Mykolas Giedraitis (1420-1485) 

Popiežius patvirtino Mykolą Giedraitį palaimintuoju

Bažnyčia pripažino Dievo Tarno Mykolo Giedraičio herojiškas dorybes ir patvirtino jo kultą nuo neatmenamų laikų. Mykolas Giedraitis – palaimintasis

Mykolas Giedraitis, penkioliktajame amžiuje gyvenęs baltųjų augustinų ordino pasaulietis, – Bažnyčios palaimintasis. Tai patvirtino popiežius Pranciškus įgaliodamas skelbti dekretą dėl Mykolo Giedraičio beatifikacijos.

Popiežius Pranciškus audiencijoje Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui įgaliojo jį paskelbti dekretą, kuriuo pripažintos Dievo Tarno Mykolo Giedraičio herojiškos dorybės ir patvirtintas jo kultas nuo neatmenamų laikų. Kulto patvirtinimas šiuo atveju reiškia Dievo tarno vad. ekvipolentinę (lygiavertę) beatifikaciją.

Popiežiaus audiencija Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui kardinolui Giovanni Angelo Becciu įvyko trečiadienį, lapkričio 7 d. Nuo šios dienos Mykolas Giedraitis – palaimintasis.

Palaimintasis Mykolas Giedraitis gimė Giedraičiuose, Lietuvoje, penkioliktojo šimtmečio pradžioje, apie 1420 m. ir mirė Krokuvoje 1485 m. gegužės 4 d. 

Liturginis palaimintojo Mykolo Giedraičio minėjimas švenčiamas jo mirties dieną, gegužės 4-ąją, Lietuvos ir Lenkijos vyskupijose, kuriose gyvas palaimintojo atminimas, ypač Šv. Morkaus bažnyčioje Krokuvoje, kur ilsisi palaimintojo kūnas, ir vietovėse Lietuvoje, kuriose nuo neatmenamų laikų nenutrūkęs palaimintojo kultas – ypač Giedraičiuose ir Videniškiuose.

Vysk. Jonas Ivanauskas: Pal. Mykolas Giedraitis – savas ir brangus globėjas

Mykolas Giedraitis – palaimintasis, kilęs iš istorinės Vilniaus vyskupijos teritorijos, kuri nuo 1926 m. priklauso dabartinei Kaišiadorių vyskupai. Džiugią naujieną Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijai pakomentavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas:

Vysk. Jonas Ivanauskas: Pal. Mykolas Giedraitis – savas ir brangus globėjas

„Tikrai labai džiugu, kad Mykolas Giedraitis, dabartinis palaimintasis, yra gimęs mūsų vyskupijos teritorijoje. Žinoma, mes tikrai jį laikome savu, labai brangiu globėju. Tai žmogus, kuris savo aplinkoje turėjo labai gilaus tikėjimo ir dvasinės patirties dovaną, kiek daug žmonių į jį kreipdavosi, kokią įtaką savo epochoje jis reiškė ir turėjo. Mums tikrai belieka pasidžiaugti nauju palaimintuoju, kuris parodo, kad tarnavimas Viešpačiui yra įmanomas įvairiose gyvenimo aplinkybėse. Tai tiesiog buvo paprastas žmogus. Tai yra liudijimas, jog nėra nei paprastų, nei nepaprastų žmonių, o tiesiog yra žmonės, kurie myli Dievą, myli artimą, tarnauja Bažnyčioje pagal tas malones ir pašaukimą vykdydami Dievo valią“. (SAK / Vatican News)

2018 lapkričio 08, 12:49