Paieška

Kardinolas Giovanni Angelo Becciu, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas Kardinolas Giovanni Angelo Becciu, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas 

Nauji kankiniai ir palaimintieji Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretuose

Šventųjų skelbimo kongregacijos paskelbtame dekretų sąraše pristatyti popiežiaus patvirtinti Kongregacijos sprendimai, liečiantys iš viso šešiolika bylų. Be Mykolo Giedraičio ekvipolentinės (lygiavertės) beatifikacijos, du dekretai patvirtina stebuklus, trys – kankinystes, dešimt – herojiškas dorybes.

Kaip žinia, lapkričio 7 d. popiežius Pranciškus pripažino Dievo tarno Mykolo Giedraičio kultą, patvirtindamas jį palaimintuoju. Ketvirtadienį Šventųjų skelbimo kongregacijos paskelbtame dekretų sąraše Baltųjų augustinų tretininko, pasauliečio pal. Mykolo Giedraičio, vardas įrašytas pirmoje vietoje.

Stebuklų ir kankinystės patvirtinimas atvėrė kelią skelbti trylika naujų palaimintųjų, tarp kurių dvi pasaulietės italės Ieva Carboni (1880–1952) ir Benedikta Bianchi Porro (1936–1964), devyni ispanai kankiniai, Angelas Cuartas Cristobal ir aštuoni jo bendražygiai, Oviedo arkivyskupijos seminaristai, nužudyti iš neapykantos tikėjimui 1934-1936 metų laikotarpyje, ispanas pasaulietis gydytojas, šeimos tėvas ir kankinys Murianas Mullerat i Soldevila (1897–1936) ir amerikietis, Krikščioniškų mokyklų brolių instituto misionierius ir mokytojas Nikaragvoje ir Gvatemaloje, br. Jokūbas Alfredas Miller, gimęs 1944 m. Stevens Point (JAV) ir nužudytas iš neapykantos tikėjimui Huehuetenange (Gvatemala) 1982 m. vasario 13 d.

Gvatemaloje tuo laikotarpiu buvo nužudyta daugiau kunigų ir vienuolių. Br. Milleris remontavo gimnazijos pastatą, stovėjo ant kopėčių, kai buvo nušautas. Valdžia niekuomet neįvardijo jo žudikų. Kai jis viename iš paskutiniųjų laiškų prieš kankinystę pakartojo norą padėti vargstantiems Gvatemalos gyventojams, nepaisant smurto aplinkos, turbūt turėjo mintyse taip pat šimtus savo mokinių – majų jaunimo – kuriuos mokė, jog „Bažnyčia persekiojama todėl, kad apsisprendė tarnauti vargstantiems“. Dabar šie žodžiai yra kankinio ir būsimojo palaimintojo br. Jokūbo Alfredo Millerio dvasinis testamentas.

Kiti ketvirtadienį paskelbti Kongregacijos dekretai pripažino dešimties Dievo tarnų herojiškas dorybes, atverdami kelią į galimą beatifikaciją. Tarp pastarųjų – italas arkivyskupas, filipinietis vyskupas, du italai kunigai, italas Barnabitų kunigas vienuolis, keturios vienuolės – dvi ispanės, italė ir ekvadorietė ir italas pranciškonas tretininkas. (SAK / Vatican News)

2018 lapkričio 10, 13:27