Paieška

Olav Fykse Tveit, popiežius Pranciškus, Martin Junge ir vyks. Gennadios Olav Fykse Tveit, popiežius Pranciškus, Martin Junge ir vyks. Gennadios 

Naujas katalikų-liuteronų santykių etapas: nesustokime

„Nesustokime dabar“ – tokią žinią Pasaulio liuteronų federacijos generalinis sekretorius Martin Junge paskelbė akademiniame simpoziume „Dialogo stiliai. Visuomeninis dialogas, žymintis Liuterio ginčą su Kajetonu Augsburge prieš penkis šimtus metų“. Susitikimas Augsburge, Vokietijoje, lapkričio mėn. pradžioje vyko miesto universiteto katalikų teologijos fakulteto iniciatyva.

„Per pastaruosius metus buvo nemažai pasiekta ekumeninio dialogo srityje“, sakė Junge savo kalboje. „Katalikų-liuteronų santykiuose abipusis supratimas nėra apibrėžiamas praeityje įvykusių konfliktų, o kviečiant į pažadėtą vienybę, kuri jau vyksta mūsų akyse. Pasiektas lūžio taškas, reikalai juda. Tad tikimės, kad ši viltis palaikys ir formuos mūsų tolesnį dialogą. Nesustokime dabar“, – tęsė Pasaulio liuteronų federacijos generalinis sekretorius.

Daugiašalis dialogas, kuris vyks ateinančiais metais tarp penkių deklaraciją pasirašančių šalių, sutarus dėl kai kurių doktrininių dalykų, suteikia Junge viltį, nes turi didžiulį potencialą. Esminis klausimas ateinančių metų susitikimui – kokios ekleziologinės pasekmės gali kilti iš penkių pasaulio krikščioniškų bendruomenių, kurios sutaria, kad išganymą gauname kaip Dievo dovaną?

Pasak Junge, ekumeninis dialogas turėtų įsišaknyti ir semtis įkvėpimo iš pastoracinės Bažnyčios misijos. Bažnyčia, tad ir jos vienybė, remiasi Dievo meile, kuri gydo ir teikia gyvybę pasauliui. Šis požiūris į dialogą pavadintas pastoraciniu ekumenizmu. Junge padėkojo, kad ši sąvoka pavartota deklaracijoje, kurią pasirašė popiežius Pranciškus ir tuometinis pasaulinės liuteronų federacijos pirmininkas vyskupas Munib Younan Kunde. Junge patvirtino, kad Pasaulio liuteronų federacija pasirengusi ne tik atversti naują įkvepiantį skyrių ekumeniniuose santykiuose, tačiau ir imtis aktyvaus vaidmens. Kol ieškome, vienybė jau mums duota – Kristaus išganymo žinia naujai spindi šiame amžiuje, kuriam jos desperatiškai reikia, apibendrino Martin Junge. (DŽ / L‘Osservatore Romano)

2018 lapkričio 17, 12:02