Paieška

Bagdado chaldėjų patriarchas, kardinolas Louis Raphael Sako Bagdado chaldėjų patriarchas, kardinolas Louis Raphael Sako 

Krikščioniškas jaunimas – Artimųjų Rytų vilties ženklas

Patriarchų konferencija yra gyvybiškai svarbi žinia visiems irakiečiams ir Artimųjų rytų piliečiams atsisakyti netolerancijos, paremti dialogą, paskleisti taikos ir pilietybės vertybes ir sustiprinti sugyvenimo principus.

Rytų katalikai pašaukti vieningai atsiliepti į sudėtingus religinio ekstremizmo ir migracijos iššūkius, kad būtų vilties ženklas sugrįžtantiems, sakė chaldėjų patriarchas Louis Raphael Sako. Jis pirmadienį Bagdade atidarė 26-ją Rytų patriarchų konferenciją, kurios pagrindinė tema pratęsia Vatikane spalį posėdžiavusio Vyskupų Sinodo diskusiją: „Jaunimas, Artimųjų Rytų vilties ženklas“.

Pasak Bagdado chaldėjų Bažnyčios vadovo, reikšminga, kad patriarchų konferencija primą kartą susirinko Irake, kur krikščionių bendruomenė  gyvena labai sudėtingomis aplinkybėmis, susidurdama su beprecedenčiais  iššūkiais. Irako krikščionys išgyveno ir tebepatiria persekiojimus, bėgimą iš krašto, apleidimą ir priverstinę migraciją.

Patriarchų dalyvavimas asamblėjos darbuose Irake yra labai ryškus solidarumo su visa irakiečių tauta ženklas, sakė kardinolas patriarchas Sako. Pasak jo, patriarchų asamblėja migrantų šeimoms suteikia vilties ir padrąsina sugrįžti, kad vėl įsikūrę tėvynėje galėtų išsaugoti ir puoselėti tikėjimą, tapatybę, šaknis, kalbos ir moralės tradicijas.

Chaldėjų Bažnyčios patriarchas kardinolas Sako paragino susitikimo dalyvius pagilinti „tremties ir nelaisvės dvasingumą“ ir „sugrįžimo teologiją“, taip pat „atkūrimo ir atsinaujinimo teologiją“ Senajame Testamente. Jis yra veiksnus ir vaisingas paveldas daugeliui pabėgėlių iš Irako ir Sirijos, visų pirma šeimoms, trokštančioms sugrįžti į gimtines ir atkurti savo gyvenimą. Patriarchas Sako reiškė viltį, kad naujoji Irako vyriausybė parems šias pastangas ir padės įgyvendinti krikščionių bendruomenės atsikūrimo ir susitaikymo planą, kurio tikslas – laiduoti visų irakiečių laisvę, orumą ir socialinį teisingumą.

Patriarchų konferencija yra gyvybiškai svarbi žinia visiems irakiečiams ir Artimųjų rytų piliečiams atsisakyti netolerancijos, paremti dialogą, paskleisti taikos ir pilietybės vertybes ir sustiprinti sugyvenimo principus bendruomenėse pasigendamo privatumo pripažinimu, priėmimu ir pagarba.

26-ji Rytų katalikų patriarchų konferencijos asamblėja tęsis iki lapkričio 30 dienos. Asamblėjos darbai pradėti koncelebracinėmis Mišiomis sirų katalikų Marijos, Krikščionių Pagalbos katedroje, kurioms vadovavo Sirų katalikų patriarchas Ignacas Youssif III Younan. Eucharistijos šventime prisiminti Sirų katedroje Bagdade 2010 metų spalį per teroristinės grupuotės al Qaeda surengtą užpuolimą žuvę penkiasdešimt tikinčiųjų ir du kunigai.

Antradienį patriarchai susitiko su Irako jaunimo atstovais chaldėjų Šv. Juozapo katedroje. Be kitų, asamblėjos darbuose dalyvaus Libano maronitų patriarchas kardinolas Bechara Boutros Rai, Koptų katalikų patriarchas Isaac Sidrak, melkitų patriarchas Youssef Absi, Armėnų katalikų patriarchas Krikor Bedros XX Ghabroyan, Jeruzalės lotynų patriarcho ir Artimųjų Rytų Bažnyčių tarybos atstovai. (SAK / Vatican News)

2018 lapkričio 27, 13:22