Paieška

Vatican News
Kard. Fernando Filoni Afrikoje Kard. Fernando Filoni Afrikoje 

Kard. Filoni: „Kiekvienas būkite autentiškas mokinys misionierius“

Kardinolas Fernando Filoni, tęsdamas pastoracinį vizitą minint dviejų portugališkai kalbančių Afrikos šalių Vyskupų konferencijos 50 metų sukaktį, iš Angolos sekmadienį vyko į São Tomé.

Lapkričio 19–20 dienomis Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektas lankė įvairias katalikiškas organizacijas. Iš 201 000 salos gyventojų 115 000 katalikai. Yra 2 vyskupai, darbuojasi 13 kunigų, apaštalauja 31 vienuolė ir 472 katechetai.

Susitikime su kunigais, vienuoliais, misionieriais, parapijų atstovais kardinolas ragino būti „išeinančia Bažnyčia“, būti autentiškais misionieriais apaštalais, laikytis šv. Pauliaus žodžių: „Vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos“.

Prefektas džiaugėsi, kad šis minėjimas suteikė progą aplankyti šią vietinę Bažnyčią, kuri gyvena „pastoracinėje bendrystėje“ su Angola, ir perdavė jai popiežiaus palaiminimą. Kardinolas priminė, kad São Tomé vyskupija 2034 m. minės 500 m. jubiliejų, kurio programa pradėta jau 2014 m. Kardinolas Filoni pabrėžė, kaip svarbu būti Kristaus liudytojais tuo metu, kai Bažnyčia ieško naujo misionieriško įkvėpimo ne tik per evangelizaciją, bet ypač per nuoseklų tikėjimo liudijimą – išgyvenamą ir praktikuojamą. Kardinolas priminė popiežiaus paraginimą būti tikra „išeinančia bažnyčia“ – liudyti ne tik parapijose, bažnyčiose, tačiau išeinant iš savęs, pasirenkant mažiausiuosius, paskutiniuosius.

Kreipdamasis į kunigus, kardinolas Filoni priminė, kad kunigas yra esminė evangelizavimo dalis, ir drąsino kiekvieną įsimylėti Evangeliją, leistis jos nustebinamam, gyventi šiandien ir dabar Evangelijos džiaugsmu, įsipareigojant tapti autentiškais mokiniais misionieriais. Jis ragino ir vienuolius būti „mokiniais misionieriais“, kad su savo apaštaliniu uolumu padėtų Bažnyčiai augti. Pasauliečiams Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas padėkojo už dosnų atsidavimą skelbiant Evangeliją, pakviesdamas juos dar labiau įsipareigoti, ne tai visų, nes tik dvasininkų, užduotis. Galiausiai kardinolas Filoni kreipėsi į jaunimą, primindamas neseniai vykusį Sinodą jaunimo tema ir raginamas skirti jaunimui ypatingą dėmesį, nes jaunimas tai visuomenės ir Bažnyčios dovana, kuriam reikia padėti artėti prie Kristaus ir Jo vilties žinios, kad jie patys taptų vilties liudytojais savo bendraamžiams. (DŽ / Fides)

2018 lapkričio 22, 16:40