Paieška

Vatican News
Lietuvos spaudos apžvalga Lietuvos spaudos apžvalga 

Savaitės apžvalga (rugsėjo 1 d.)

Žurnale „Naujasis židinys-Aidai“ penktajame numeryje skelbiamas pokalbis „Popiežiaus Pranciškaus atvykimas – šviežio oro dvelksmas“; kardinolą Audrį Juozą Bačkį kalbina Vytautas Ališauskas. Pokalbyje atskleidžiami popiežiaus Pranciškaus mokymo akcentai, jo komunikavimo stilius ir pastoracinė prieiga, sulaukianti taip pat kritiškų balsų, pasigendančių doktrinos aiškumo bei tvarkos.

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį Šiluvoje tradiciškai švęsta Padėkos už laisvę, tremtinių, partizanų, laisvės kovotojų diena. Į Šiluvą nuo Dubysos ir nuo Tytuvėnų ėjo organizuotos piligrimų grupės; šiomis maldingomis eisenomis džiaugtasi tikėjimo raiškos laisve, taip pat priminta apie sovietmečio draudimus bei varžymus. Apie vysk. Eugenijaus Bartulio vadovaujamą Šiaulių krašto piligrimų eiseną pranešta Šiaulių vyskupijos svetainėje. Keliavusiems nuo Dubysos vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Bazilikoje švenčiant Mišias arkivyskupas kalbėjo apie kiekvienam tenkančią apsisprendimo užduotį: ji nelengva dėl tikėjimo keliamų reikalavimų, dėl priešiškumo, su kuriuo šiandien sutinkamas tikėjimas, ar dėl Bažnyčios narių netolimoje praeityje padarytų pasibaisėtinų nusikaltimų. Ganytojas patikino: „Tikrai tikiu, kad Viešpats padės įveikti sunkumus ir likti su Juo, leis patirti, kad tik Jis gali teikti saugumo ir stiprybės net audrų metu.“

Šeštadienį prasidėjo Trakų Dievo Motinos jubiliejiniai atlaidai: švenčiamas Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus ir Lietuvos Globėjos metai. Atlaidų programą pradėjo rugsėjo 1-ąją Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro surengtas tradicinis piligriminis jaunimo žygis Aušros vartai – Lentvaris – Trakai. Šiemetinis žygis šūkiu „Viltis neapgauna“ buvo drauge ir pasiruošimas susitikimui su popiežiumi Pranciškumi. Sekmadienį po pagrindinės Atlaidų dienos iškilmingų Mišių Trakų bazilikoje vyko koncertas „Giesmės Švč. M. Marijai“, kurio metu atlikti penki nauji kompozitorių kūriniai.

Šeštadienį Vilniuje vykusiame festivalyje „Sostinės dienos“ vyko koncertas popiežiaus Pranciškaus atvykimo proga. Pasak koncerto vedėjo ir popiežiaus vizito koordinatoriaus kun. Ričardo Doveikos, koncerto pavadinimas „Džiaukitės viltyjeׅ“ parinktas pagal popiežiaus vizito temą. Intarpuose tarp muzikinių kūrinių buvo  skaitomos popiežiaus Pranciškaus mintys apie viltį.

Žurnale „Naujasis židinys-Aidai“ penktajame numeryje skelbiamas pokalbis „Popiežiaus Pranciškaus atvykimas – šviežio oro dvelksmas“; kardinolą Audrį Juozą Bačkį kalbina Vytautas Ališauskas. Pokalbyje atskleidžiami popiežiaus Pranciškaus mokymo akcentai, jo komunikavimo stilius ir pastoracinė prieiga, sulaukianti taip pat kritiškų balsų, pasigendančių doktrinos aiškumo bei tvarkos. Kardinolas pripažįsta, kad pats pristatydamas paraginimą „Amoris laetitia“ dažniausiai iš auditorijos sulaukdavo kanoninių klausimų – tarsi žmonės, ieškodami saugumo, būtų uždaryti taisyklių rate. „Pranciškus pabrėžia, kad yra tam tikra hierarchija: Evangelija ir Bažnyčios nustatytos nuostatos nėra to paties lygio“, – pastebi jis . Svarstydamas apie popiežiaus sprendimą aplankyti Baltijos šalis ir primindamas dar Buenos Airėse užsimezgusią jo pažintį su Lietuva, kardinolas A. Bačkis sako: „ Manau, kad į Lietuvą jis atvažiuos kaip Visuotinės Bažnyčios ganytojas skelbti Evangelijos žodį, padrąsinti šių dienų tikinčiuosius, paskatinti mūsų Bažnyčią būti atviresnę ir atsisukti į vargstančiuosius, kurių ir pas mus yra, ne tik Pietų Amerikoje.

Saulena Žiugždaitė „Bernardinai.lt“ dienraštyje rašo apie popiežiui Pranciškui ir Bažnyčiai tenkančius iššūkius globalizacijos epochoje, kai „tiesti tiltus“ yra ne tik popiežiaus, bet kiekvieno tikinčiojo misija, visos bendruomenės laikysena.

Popiežiaus vizito tema nesibodėjo ir iliustruotieji populiarūs žurnalai. Žurnalo „Žmonės“ leidinyje „Legendos“ (Nr 3) Irma Laužikaitė kalbino prieš 25-erius metus vykusio popiežiaus Jono Pauliaus II vizito organizatorius, dvasininkus ir valstybės pareigūnus. Pateikiama įdomių detalių apie neįtikėtinai pasikeitusias gyvenimo sąlygas, drauge pabrėžiamas aktualumo nepraradęs popiežiaus kalbų turinys ir daugelio atmintyje net po trumpų susitikimų išlikęs asmeninis patrauklumas, švento paprastumo įspūdis.

Praėjusį šeštadienį Didžiosios kovos apygardos partizanų parke atidengtas ir pašventintas memorialas, įamžinantis sušaudytų pirmosios Lietuvos Respublikos ministrų atminimą. Tai buvo mons. Alfonso Svarinsko sumanymas, įgyvendintas jo tėviškėje, Ukmergės raj. Kadrėnų kaime įkurtame Partizanų parke. Parke ta proga aukotos Mišios, o arkivyskupas Lionginas Virbalas Mišių homilijoje pabrėžė aukštas pareigas valstybėje einančių žmonių atsakomybę vadovauti, darbuojantis ne dėl savo, bet dėl visų gerovės ir naudos. Pasak arkivyskupo, Evangelijoje skambėję griežti Jėzaus žodžiai ano meto religiniams lyderiams nepaneigia autoriteto svarbos krikščionių bendruomenėje, bet skatina saugotis apsimetimo ir išdidumo, nelaikyti savęs aukščiau už kitus.

Laikraštyje „XXI amžius“ šiam įvykiui skirtas platus redaktoriaus Edvardo Šiugždos straipsnis. Pažymima, kad šis edukacinis istorinės atminties projektas trauktas į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą.

Kun. Nerijus Pipiras „Bernardinai.lt“ dienraštyje pasakoja apie rugpjūčio pradžioje vykusią piligriminę kelionę pal. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kančios keliais. Apie šią kelionę Facebook tinkle dalijosi taip pat piligrimų grupę lydėjęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Ypač įspūdingi vaizdai iš Solovkų – Anzer saloje baigia sugriūti barakas – pašiūrė, kurios palėpėje pal. Teofilius su kitais kalėjusiais kunigais naktimis aukodavo Mišias.

Daugelis ugdymo institucijų mokslo metus pradėjo pamaldomis bažnyčiose. Tiesa, ir šiemet kai kurių mokyklų vadovams teko t eisintis prieš žurnalistus, dėl esą pažeidžiamų netikinčiųjų tėvų teisių.

Naujuosius mokslo metus švente pasitiko pranciškonų gimnazija Kretingoje: čia pašventintos patalpos, kuriose mokysis pirmoji pradinukų klasė.

2018 rugsėjo 01, 17:27