Paieška

Vatican News
2018.05.19 Giornali Stampa carta

Savaitė Lietuvoje (rugsėjo 8)

Prasidėjus rugsėjui vis intensyvėja popiežiaus vizito nuojauta, atnaujinama ir papildoma vizitui skirtos svetainės informacija, konkretizuojami patarimai piligrimams.

Kastantas Lukėnas - Kaunas

Antradienį, rugsėjo 4-ąją minint popiežiaus Jono Pauliaus II vizito 25-ąsias metines, specialiai surengtoje spaudos konferencijoje paskelbta oficiali popiežiaus Pranciškaus vizito programa. Joje buvo pristatytas Lietuvos vyskupų kreipimasis, paskelbtas artėjant Šventojo Tėvo vizitui.

Kreipimesi pabrėžiami trys reikšmingi šio istorinio įvykio aspektai. Pirmiausia – tai nuostabi Dievo dovana. <...> Antra, mus pasieks šv. Petro įpėdinio žodis, kuris taps kelrodžiu stiprindamas mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą Dievo apvaizda. Trečias dalykas – daugeliui pasaulio žmonių atsiverianti galimybė pažinti Lietuvą ir Baltijos šalis. Vyskupai pabrėžia: „Popiežius atvykimas mums yra ypatinga bendrystės proga“ „proga iš naujo pajusti Atgimimo sąjūdžio nuotaiką, tarsi vėl pasikartojantį Baltijos kelio vienybės momentą“. Ganytojai kviečia: „Drąsinkime savo šeimos narius, kaimynus ir bendradarbius tapti istorinio įvykio dalyviais“.

Arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle per jubiliejinius Trakinių atlaidus minėjo „Marijos ranką“, lydėjusią prieš 25 metus vykusią šv. Jono Pauliaus II kelionę, kai minėtos Trakų Dievo Motinos ir Šiluvos Marijos dienos. Marijos užtarimas lydės ir popiežiaus Pranciškaus vizitą: „Trakų Dievo Motinos jubiliejus simboliškai užsibaigs rugsėjo 23-ąją, kai Šventajam Tėvui aukojant Mišias Kaune kartu su juo žvelgsime į Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos atvaizdą šalia altoriaus“, – sakė ganytojas. Arkivyskupas kvietė iki popiežiaus vizito likusias dienas skirti nuoširdžiai maldai, kad Lietuvos žmonės pažintų mums skirtą malonės laiką Evangelijoje minimą „aplankymo metą“, „kad mūsų širdys būtų pasiruošusios išgirsti Dievo žodžius, kuriuos jis kalba per savo pasiuntinius“, – sakė Vilniaus arkivyskupas.

Minint istorinį šv. Jono Pauliaus II vizitą Vilniuje pašventintas kryžius, pastatytas būsimos Šv. Jono Pauliaus II bažnyčios vietoje, atvėrė duris naujos parapijos sielovados centras. Pašilaičių mikrorajone įsikūrusioje Šv. Jono Pauliaus II parapijoje jau prasidėjo parengiamieji katalikiškos mokyklos statybos darbai: planuojama, kad mokykla atvers duris kitą rugsėjį.

Rugsėjo „Artuma“ – specialus mėnraščio numeris, skirtas popiežiaus vizitui. Tarp kitų įdomių tekstų skelbiamas pokalbis su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu – apie šv. Jono Pauliaus II apsilankymą ir laukiamą popiežiaus Pranciškaus vizitą. Pokalbio antraštė: „Kiekvienas popiežius yra pranašas“. Kardinolas primena prieš 25-erius metus nuskambėjusias Šventojo Tėvo įžvalgas: kalbėdamas Vilniaus universitete nužmoginančią sistemą, sužeidusią žmonių sąžines jis anuomet nusakė kaip „antropologinę katastrofą“; siekiant visuomenės susitaikinimo Šventasis Tėvas ragino nesiskirstyti į „nugalėtojus ir pralaimėjusius“. Paklaustas apie popiežiaus Pranciškaus pasirinkimą aplankyti Baltijos šalis, kardinolas atsako: „Manau, Pranciškus klausosi, ką Šventoji Dvasia ir jo protas bei sąžinė sako, kur jis turi eiti, ką daryti.<...> Popiežius kaip pranašas kalba Dievo vardu. Jis ateina padrąsinti. <...> Iš šios kelionės laukiu naujo kiekvieno tikinčiojo užsidegimo. Mes esame Visuotinė Bažnyčia ir turime gyventi Visuotinės Bažnyčios pulsu, ta Dvasia, kurią Šventasis Tėvas nori mums įkvėpti“,– sako kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Asmeniškai ir tiesiogiai dalyvauti susitikimuose su Šventuoju Tėvu kviečia taip pat apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. „Ganytojo žodžio“ skiltyje nuncijus atkreipia dėmesį: nors per pastaruosius dešimtmečius valstybė ir visuomenė įgijo daugiau stabilumo, rado vietą Europoje ir pasaulyje, tačiau didieji idealai kažkaip apsnūdo, plėtojosi materializmas, hedonizmas, individualizmas... „Štai kodėl reikia stipraus balso, kad mums primintų, kur tikroji laimė ir laisvė“, – sako Šventojo Tėvo atstovas.

Vilkaviškio vyskupijos svetainėje pranešama apie pirmomis rugsėjo dienomis Seinuose vykusį iškilmingą Seinų vyskupijos įsteigimo 200 metų minėjimą, kuriame dalyvavo būrys svečių iš įvairių Lenkijos ir Lietuvos vietų. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pamoksle Seinų Švč. M. Marijos Apsilankymo Bazilikoje pabrėžė, kad šioje vyskupijoje katalikus lietuvius ir lenkus jungė bendras tikėjimas, pastangos išsaugoti katalikybę ir būtinybė ginti krikščioniškas vertybes Rytų ir Vakarų Europos sandūroje. Pagerbiant bazilikos kriptoje palaidotą vyskupą Antaną Baranauską buvo atidengtas atminimo ženklas.

Ketvirtadienį vakaro Mišiomis prasidėjo didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje – jie baigsis likus savaitei iki Šventojo Tėvo vizito. Intencijos atlaidų dienoms parinktos iš popiežiaus Pranciškaus minčių. Apie būsimą popiežiaus vizitą informuojama specialioje palapinėje. „Caritas“ kviečia aptarti įvairias pagalbos vargstantiesiems temas. Norinčių dvasinio pokalbio laukia palapinė „Turiu Tau laiko“, vyksta knygų pristatymai. Švenčiamos Mišios, vyksta Švč. Sakramento adoracija, kviečiama eiti Kryžiaus kelią per Šiluvos šilą, meldžiamasi Rožinio, Gailestingumo vainikėlio malda. Atlaidų šeštadieniais aplink Šiluvą nušvinta Žiburių procesija.

Kastantas Lukėnas, savaitės apžvalga
2018 rugsėjo 08, 15:54