Paieška

Mirė pirmasis Mongolijos vyskupas

Katalikų Bažnyčia Mongolijoje, bekraščių stepių žemėse, užkariautojo Čingischano tėviškėje, yra viena iš jauniausių pasaulyje: ji gimė 1992 metais, įsteigus katalikų misiją. Tiesa, istoriniuose aprašymuose galima atrasti ir 1922 metų datą, bet dėl istorinių aplinkybių krikščionybės daigas tuoj pat buvo išrautas. Daug giliau jis buvo pasėtas prieš ketvirtį amžiaus, šiandien jis jau brandina sunkaus darbo vaisius. Nuo pat pradžių misijos Mongolijoje įsteigimas ir darbas susietas su misionieriaus iš Filipinų Wenceslao Selva Padilla vardu.

Jis buvo tarp pirmųjų trijų atvykusiųjų į Mongoliją kunigų. Kai misijai 2002 metais buvo suteiktas apaštalinės prefektūros rangas, misionierius buvo paskirtas apaštaliniu prefektu ir netrukus, 2003 metų rugpjūtį, įšventintas vyskupu. Deja, rugsėjo 25 dieną Mongolijos katalikų bendruomenė sužinojo liūdną naujieną – jos pirmąjį vyskupą netikėtai pakirto širdies smūgis. Vyskupas buvo 68 metų amžiaus.

Nekaltosios Marijos Širdies misionierių, kuriems priklausė velionis vyskupas Padilla, portale pristatomas jo palikimas. Kai misionieriai atvyko į Ulan Batorą, jie apsigyveno išnuomotame kambaryje ir pradėjo viską nuo pradžių: tiek apaštalavimą, tiek artimo meilės iniciatyvas.

O šių tikrai reikėjo: bendras pragyvenimo lygis Mongolijos sostinėje tuo metu buvo labai žemas, šeimų problemos neretai apsunkintos alkoholizmo, sostinėje netrūko benamių vaikų. Švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugos sunkiai pasiekė stepėse gyvenančius klajoklius, su tokiais pat sunkumais susidūrė ir misionieriai. Pirmosios jų „bažnyčios“ buvo jurtos.

Šiandien Ulan Batore iškilo mūrinė katalikų katedra, šešių šimtų vietų, veikia du našlaičių ir benamių vaikų centrai, taip pat du darželiai mažiems vaikams, vieni namai seneliams, centras neįgaliems vaikams, kurį šiuo metu lanko per 120 vaikų.  Misionieriai įsteigė dvi žemės ūkio fermas, sukūrė anglų kalbos programą, Programą moterims, kuri padeda išmokti gaminti ir parduoti rankdarbius, taip pat ugdymo programą prieš alkoholizmą ir smurtą artimoje aplinkoje.

Šiandien jau per 80 kunigų ir vienuolių darbuojasi apaštalavimo, sielovados, artimo meilės darbuose. Krikštą priėmusių mongolų skaičius viršijo tūkstantį. Veikia septynios parapijos ir trys mažesnės misijos. 2016 rugpjūtį kunigystės šventimus gavo pirmasis mongolas, Juozapas Enkh Baatar, šiuo metu einantis 32 metus. Kunigystei jis pasiruošė seminarijoje Pietų Korėjoje, kurios katalikų bendruomenė labai padeda misijai Mongolijoje.

Beje, su Pietų Korėja ir Mongolija susijęs ir vienas lietuviškas vardas: arkivyskupo Jono Bulaičio. 1992 metais jis ėjo apaštalinio nuncijaus Seule pareigas, po diplomatinių santykių užmezgimo buvo paskirtas pirmuoju nuncijumi ir Mongolijoje, padėjo įsteigti pirmąją parapiją.

Azijos vyskupų konferencijų federacija išreiškė užuojautą po vyskupo Padilla mirties, tuo pat metu pripažinimą ir dėkingumą už jo darbą. Numatoma, kad pirmasis Mongolijos vyskupas bus iškilmingai palaidotas spalio 14-ąją. (RK/ Vatican News

2018 rugsėjo 27, 16:08