Paieška

Popiežius Vilniuje pagerbė holokausto aukų atminimą Popiežius Vilniuje pagerbė holokausto aukų atminimą 

Popiežius Vilniuje pagerbė holokausto aukų atminimą

Prieš komunizmo aukų pagerbimą buvusiame KGB kalėjime, popiežius Pranciškus sustojo ir pasimeldė prie paminklo Vilniaus geto aukų atminimui. Apie šio paprasto, tylaus gesto reikšmę - eseistas, mokytojas Vytautas Toleikis.

„Manyčiau, jog Šventasis Tėvas Lietuvai ir pasauliui siunčia žinią, kad kančia yra vienoda, visiems ta pati. Jis nori atkreipti Lietuvos žmonių dėmesį, kad žydų holokaustas yra pats klaikiausias įvykis Lietuvoje dvidešimtajame amžiuje. Apskirtai, Bažnyčios mokymas, pradedant nuo garsaus Vatikano dokumento „Mes atsiminame. Šoa apmąstymas“, kurį patvirtino popiežius Jonas Paulius II, dabar skelbiamas popiežiaus Pranciškaus, tęsia Bažnyčios mokymo tradiciją, kuri labai aiškiai sako, kad bent koks antisemitizmas, rasizmas yra absoliučiai nepriimtinas Bažnyčios mokymui, prieštarauja krikščionybės principams, nuostatoms. Labai svarbu tai pabrėžti.

Kadangi Lietuva yra postkomunistinis kraštas, teologinis išsilavinimas sovietmečiu buvo minimalus, tai dažnai krikščionių, katalikų galvose buvo pasaulėžiūrinė eklektika. Žmogus gali būti labai nuoširdus katalikas, bet tuo pat metu sakykim tikėti, kad žydai į macus kraują lašina ar panašiai. Tokių be galo keistų dalykų pasitaiko net dvidešimt pirmajame amžiuje. Tokia iki galo neišsikristalizavusi mūsų katalikiška savimonė.

Man atrodo, kad popiežiaus gestas - tai labai svarbus ženklas. Bus proga pagalvoti ar neturime dar užsilikusių kažkokių rudimentinių prietarų.

Jūs esate mokytojas, tad matote ir šio popiežiaus gesto pedagoginę reikšmę. Gal galėtumėt šitą aspektą pakomentuoti iš mokytojo pozicijų.

Aš dėstau etiką ir kiekvienais mokslo metais tą savaitę, kurią yra rugsėjo 23-oji, nepriklausomai ar tai yra pirmokai gimnazistai ar ketvirtokai visada kalbu mokiniams apie holokaustą, apie Lietuvos žydų genocido aukų paminėjimo dieną. Šią savaitę aš kaip tik mokiniams apie tai kalbu ir pokalbį pradedu: „o kodėl popiežius Pranciškus sustos tenai?“ Mano pamoka šią savaitę buvo daugiau apie popiežių Pranciškų, kaip tik paliečiant holokausto temą. Tai neišvengiama, tai būtina ir kiekvienas pedagogas privalo tai daryti. Vadovėlių informacijos neužtenka. Bet pagrindinis dalykas - pats mokytojas turi tikėti tuo, ką jis kalba. Negali atbulais dantimis pateikti temą, kuria jis netiki arba yra absoliučiai kitokios nuomonės, yra koks nors latentinis rasistas ar ksenofobas.

Man atrodo, kad šitas popiežiaus stabtelėjimas geto teritorijoje dar labiau sustiprina jo siunčiamą žinią Lietuvos gyventojams ir visam pasauliui“. (Vatican News)

Vytautas Toleikis
2018 rugsėjo 23, 16:27