Paieška

Vatican News
2018.05.19 Giornali Stampa carta

Savaitė Lietuvoje (rugsėjo 20)

Paskutinėmis dienomis prieš popiežiaus vizitą džiugina vasariška šiluma ir viltis, kad ne sinoptikų prognozės lemia būsimų susitikimų nuotaiką.

Kastantas Lukėnas - Kaunas

Paskutinėmis dienomis prieš popiežiaus vizitą džiugina vasariška šiluma ir viltis, kad ne sinoptikų prognozės lemia būsimų susitikimų nuotaiką. Visuomenė informuojama apie Vilniaus ir Kauno savivaldybių bei viešųjų tarnybų  pastangas organizuoti viešąjį transportą, užtikrinti žmonėms kuo patogesnes sąlygas išgyventi istorinius susitikimus su popiežiumi Pranciškumi. Ištikimajai tikinčiųjų kaimenei primenama, kad esminis šių susitikimų tikslas ir pagrindinis Svečias yra Jėzus: kviečiama į maldos budėjimus, adoraciją, raginama pasiruošti Sutaikinimo sakramentu. Ruošiantis jaunimo susitikimui Katedros aikštėje kviečiama išmokti šiai progai sukurtą giesmę „Kristus Jėzus mano viltis“ ir ją giedoti visiems kartu.

Ketvirtadienį ryte vykusioje spaudos konferencijoje LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas taip pat pastebėjo, kad žmonėms susirūpinimą kelia prognozuojami pabjurę orai. Jis sakė „Linkiu neprarasti vilties ir tikėjimo: melstis už gražų orą, bet nepabijoti jo“. Jis pažymėjo, kad kartais orai mus tikėjime „drausmina“ ir priminė pavyzdį iš pal. Teofiliaus beatifikacijos iškilmių, taip pat Marijos apsireiškimą Fatimoje lydėjusią oro permainą.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas šioje spaudos konferencijoje kalbėjo apie žmonių „upes“ suplauksiančias į Santaką ir visų laukiantį išgyvenimą: „stiprų laiką, maldos metą“. Ganytojas priminė, kad po Šv. Mišių bus Viešpaties angelo malda, kuri kiekvieną sekmadienį transliuojama iš Šv. Petro aikštės, o šį kartą bus iš Lietuvos.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė interviu agentūrai BNS sakė, kad popiežius Pranciškus savo vizitu reiškia pagarbą skaudžiai regiono istorijai ir pasiųs žinią, kad negalima leisti kartotis totalitarinių režimų nusikaltimams. Prezidentė taip pat pažymėjo, kad Katalikų Bažnyčios laikysena sovietmečiu lėmė tai, kad Bažnyčia Lietuvoje, skirtingai nei kai kuriose kitose šalyse, išliko moraliniu autoritetu.

Agentūra BNS pakalbino arkivyskupą Sigitą Tamkevičių, kuris lydės popiežių Pranciškų į buvusius KGB rūmus ir drauge su popiežiumi aplankys kamerą, kurioje prieš 35 -erius metus pats buvo kalinamas. Paklaustas, ką jam reiškia šis popiežiaus gestas, arkivyskupas nusišypso dėl įsivaizduojamo scenarijaus: „Jei prieš daugelį metų, kai sėdėjau tose kamerose saugumo požemiuose, kas nors būtų pasakę, kad po kelių dešimtmečių čia popiežius lankysis ir būsiu kartu su popiežiumi... tada būtų buvę smagu“. Neapsiribodamas asmenine patirtimi jis apibendrina: „Popiežiaus apsilankymas laisvės kovų muziejuje yra labai reikšmingas. Jis subtiliai siunčia žinią, kad jam brangūs žmonės, kurie nešė kryžių. <...> Popiežiaus apsilankymas toje vietoje ir aukos už laisvę pagerbimas yra labai labai brangus.“

Paklaustas, kokios žinios iš popiežiaus Pranciškaus labiausiai reikėtų šiandienos Lietuvos visuomenei, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius atsako: bene didžiausia Lietuvos visuomenės problema yra vilties praradimas; ir tęsia: „Popiežius Pranciškus tą viltį labai gerai sugeba transliuoti. Jei mes tą transliavimą pagausime, manau, tai bus labai reikšminga“.

Popiežius Pranciškus aplankys ir kitą kančių vietą: Jis melsis buvusiame Vilniaus žydų gete Rūdininkų skvere praėjus 75 metams po jo likvidavimo. Rusėjo 23-ąją, kai buvo likviduotas Vilniaus žydų getas, minima Lietuvos žydų genocido diena. Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky išreiškė džiaugsmą dėl žinios, kurią pasauliui siunčia popiežius, pagerbdamas žuvusiuosius. Lietuvos žydai pabrėžia, kad šis gestas svarbus tiek holokausto aukoms, tiek žydus gelbėjusiems krikščionims.

Daug dėmesio popiežiaus vizitui skiria „Kauno diena“: joje pasakojama apie Santakos parke sparčiai vykstančius pasirengimo darbus, Rotušės aikštėje veikiančią specialią informacijos palapinę. Kauno arkikatedros ceremoniarijus kun. Artūras Kazlauskas dalijasi įspūdžiais, kaip Santakoje pastatytos palapinės ir įrengtos specialios zonos pranoko išankstinį įsivaizdavimą ir rodo būsiant neeilinį renginį. Likus keturioms dienoms iki vizito pranešta apie Santakoje atveriamą papildomą sektorių, sutalpinsiantį visus norinčius, taip pat neturinčius išankstinių kvietimų.

Mažesniųjų brolių ordino svetainėje ir „Bernardinai.lt“ dienraštyje pasakojama apie popiežių pasitinkančią atsinaujinusią Šv. Jurgio bažnyčią. „Marijos radijas“ tęsė istorikų ir menotyrininkų pasakojimus apie popiežiaus Pranciškaus lankysimas vietas.

Popiežiaus vizitas intriguoja ir techninėmis detalėmis. „Valstiečių laikraštyje“ išsamiai pasakota apie  vizitui Lietuvoje naudosimus papamobilius, paminint ir jų gamintojus, taip pat aptariant šių ypatingų transporto priemonių istoriją, siekiančią Pijaus XI pontifikatą.

Ypatingi iššūkiai laukia ir mobiliojo ryšio operatorių. Ryšio tiekėjai praneša, kokius papildomus pajėgumus ruošia popiežiaus Pranciškaus vizitui.

Portalas „15 min“ išskirtinę popiežiaus Pranciškaus asmenį pagerbė specialiu multimedijos projektu.

Penktadienį VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia į italų žurnalistės, Vatikano ir popiežių gyvenimo žinovės ir knygų autorės  Giovannos Chirri paskaitą „Pranciškus ir Europa, popiežius iš Lotynų Amerikos ir Senasis žemynas“.

Kasdien papildoma popiežiaus vizitui skirta interneto svetainė popieziausvizitas.lt . Ketvirtadienį joje pasirodė Lietuvos pašto pranešimas apie Šventojo Tėvo vizitui skirtą pašto ženklą su popiežiaus Pranciškaus atvaizdu. Tai trečia lietuviška pašto ženklų laida su popiežiaus atvaizdu. (Vatican News)

Kastantas Lukėnas: Paskutinės dienos prieš popiežiaus Pranciškaus vizitą
2018 rugsėjo 20, 15:55