Paieška

2018.09.21 Viaggio Papa Francesco Paesi Baltici - Lituania 2018.09.21 Viaggio Papa Francesco Paesi Baltici - Lituania 

Kard. A.J. Bačkis: Laukiame popiežiaus padrąsinimo eiti pirmyn

Popiežius Pranciškus atvyksta į Lietuvą praėjus 25 metams po Jono Pauliaus II vizito. Kas per tą ketvirtį amžiaus pasikeitė? Kokia Bažnyčia pasitinka popiežių Pranciškų? Klausiame Vilniaus arkivyskupą emeritą kard. Audrį Juozą Bačkį.

Kardinolas A. J. Bačkis:

Kardinolas J. A. Bačkis, Vilniaus arkivyskupas emeritas

Pasakysiu labai trumpai: prieš 25 metus Lietuva buvo pagaliau laisva, taip pat ir Lietuvos Bažnyčia išėjo iš „apkasų“, galėjo laisvai reikštis, nebebuvo priespaudos. Popiežius Jonas Pauliaus II atvyko tuo laiku norėdamas pagerbti kentėjusią buvusią tylos Bažnyčią, o taip pat norėdamas mus padrąsinti eiti laisvės keliu, kad vietos Bažnyčia labiau įsijungtų į visuotinę Bažnyčią, žengtų nauju apaštalavimo keliu.

Kas pasikeitė? Bažnyčioje per šį laiką buvo daug iniciatyvų – šeimos centrai, jaunimo centrai, katechetiniai centrai. Visa tai pamažu išaugo. Taip pat ir karitatyvinė veikla. Tai buvo nauja sritis, kurioje Bažnyčia galėjo pasireikšti. Bažnyčia ėmėsi naujo užduoties – eiti kartu su besikuriančia laisva visuomene ir ten tarti žodį.

Mes dar esame, nesakau, sukaustyti, bet labai prisirišę prie tradicinių išorinių formų, taip pat ir pamaldumo formų. Tai ypač ryšku provincijoje. Mieste, manau, yra labai gyva Bažnyčia Susikūrė daug visokių bendruomenių, būrelių, charizmininkų, šlovinimo grupių ir visokių kursų, kaip Alfa, kad būtų galima susipažinti su tikėjimu. Daug gražių iniciatyvų. Manau, kad tai atitinka tą, ko popiežius Pranciškus laukia.

Ir mes labai laukiame jo vizito, padrąsinimo eiti pirmyn ir nebijoti, ieškoti nauju būdu, šių dienų kalba skelbti Evangeliją. (Parengė JM/ Vatican News)

 

2018 rugsėjo 21, 12:28