Paieška

Vatican News
šv. Jonas Paulius II šv. Jonas Paulius II 

Jonas Paulius II Lietuvoje. 1993 rugsėjo 6

Trečiąja apaštališkojo vizito Lietuvoje dieną, pirmadienį, 1993 m. rugsėjo 6-ąją, popiežius šv. Jonas Paulius II lankėsi Kaune.

Priešpiet popiežius aukojo Šv. Mišias Santakoje. Mišiose dalyvavo per 300 000 žmonių.

Po Mišių popiežius Jonas Paulius II pietavo su Lietuvos Vyskupų konferencijos nariais Kauno arkivyskupo rūmuose. Pietų metu pasakė kalbą, ypač akcentavo naujojo evangelizavimo svarbą, kvietė siekti kunigijos atsinaujinimo ir plėsti pasauliečių dalyvavimą apaštalavimo misijoje.

Privačiai aplankęs Kauno katedrą Jonas Paulius II susitiko su Lietuvos jaunimu Dariaus ir Girėno stadione. Popiežius papamobiliu atvažiavo į stadioną, uždegė žvakę, ragindamas  jaunimą atnaujinti pasiryžimą būti „šviesos vaikais“. Dešimtys tūkstančių susitikimo dalyvių nepabūgo lietaus ir šalto oro. Šventasis Tėvas netgi pajuokavo, kad lietingą orą „užsakė“ pats jaunimas, nes į susitikimą atsinešė skėčius. „Ne“ – sušuko popiežiui jaunimas iš minios ir skandavo: „Jonai Pauliau, mes su tavimi!“ Popiežius atsakė: „Ir aš jus myliu!“ 

„Kaip Petras, ateinu skelbti Kristaus, jūsų padrąsinti, kad sektumėte pėdomis To, kuris duoda vienintelę tikrąją viltį. Ateinu kartu su jumis tarti šių žodžių: „Tiktai Tu, Viešpatie, turi amžinojo gyvenimo žodžius“ (Jn 6, 69). Kristus nori, kad jūs būtumėte laimingi! Todėl ir Popiežius trokšta, kad būtumėte laimingi. Jis ateina Kristaus vardu parodyti tikrojo džiaugsmo kelią“.

Jonas Paulius II Lietuvos jaunimui Kaune 1993-09-06
2018 rugsėjo 06, 13:04