Paieška

Šv. Augustinas gyveno, rašė ir veikė IV-V amžių sandūroje Šv. Augustinas gyveno, rašė ir veikė IV-V amžių sandūroje 

Šv. Augustinas, atsivertęs į meilės ir tiesos Dievą

“Jei Viešpats tave apdovanojo turtais, tai tam, kad Jo vardu darytum daug gerų darbų dėl kitų”, rugpjūčio 28 dienos žinutėje Twitter socialiniame tinkle parašė popiežius Pranciškus, Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minint šv. Augustiną, krikščioniškos minties ir sielovadinio darbo gigantą, kuriam šie žodžiai ypač tinka.

„Civilizacijoje retai pasitaikydavo tokia didi dvasia, gebanti asimiliuoti krikščioniškąsias vertybes ir išaukštinti jos vidujinį turtą, rasti idėjų bei formų, gaivinsiančių būsimąsias kartas, pasak popiežiaus Pauliaus VI: „Galima sakyti, kad visa praeities mintis suplaukia į jo veikalus, o iš jų kylančios mąstymo srovės perskverbia visą tolesnių amžių doktrinos tradiciją““, - 2008 sausio 9 dieną pirmojoje katechezėje apie šį Bažnyčios Tėvą sakė Benediktas XVI, pats didis Bažnyčios minties žinovas.

Augustinas, pasak Benedikto XVI, buvo „aistros ir tikėjimo vyras, pasižymėjęs aukščiausiu protu, nenuilstamai darbavęsis sielovadoje, didis šventasis ir Bažnyčios mokytojas, dažnai yra žinomas ar bent girdėtas net tiems, kurie ignoruoja krikščionybę ar nėra su ja susipažinę, nes jis paliko gilų ženklą kultūriniame Vakarų ir viso pasaulio gyvenime“.

Antrojoje katechezėje, skaitytoje 2008 vasario 27-ąją, Benediktas pridūrė, jog „šiandien tebėra galima sekti šv. Augustino patirties pėdsakais visų pirma dėl „Išpažinimų“ – veikalo, parašyto siekiant pagarbinti Dievą ir pradėjusio vieną būdingiausių Vakarų literatūrinių žanrų – autobiografijos arba asmeninės savimonės raiškos. Kiekvienas, kas imasi šios ypatingos, žavinčios ir šiandien plačiai skaitomos knygos, greitai suvokia, kad Augustino atsivertimas nebuvo nei staigus, nei visiškas pradžioje, – jį galima apibūdinti veikiau kaip tikrą kelionę, kuri kiekvienam iš mūsų išlieka pavyzdžiu. (...). Augustino atsivertimo kelionė iš tikrųjų nuolankiai tęsėsi iki pat jo gyvenimo pabaigos, taigi galima sakyti, jog šios kelionės atskiri etapai (...) yra vienas didelis atsivertimas. (...)

Atsivertęs į Kristų, kuris yra tiesa ir meilė, Augustinas visą gyvenimą juo sekė ir tapo pavyzdžiu kiekvienam žmogui, visiems mums, ieškantiems Dievo. Todėl baigdamas savo piligriminę kelionę į į Paviją norėjau prie šio didžio, Dievą įsimylėjusio žmogaus kapo simboliškai paskirti Bažnyčiai ir pasauliui savo pirmąją encikliką Deus caritas est. Ypač pirmojoje jos dalyje yra daug šv. Augustino minties“, - tuosyk  sakė Benediktas XVI. (RK/ Vatican News)

2018 rugpjūčio 28, 16:24