Paieška

Malda už taiką Pietų Sudane ir Kongo DR 2017-11-23 Malda už taiką Pietų Sudane ir Kongo DR 2017-11-23 

Sudano ir Pietų Sudano vyskupų vizitas „Ad limina“

Pernai lapkričio mėnesį popiežiaus Pranciškus buvo surengęs Šv. Petro bazilikoje vykusias pamaldas už taiką Pietų Sudane ir kitoje ilgo pilietinio karo kamuojamoje Afrikos šalyje – Kongo Demokratinėje Respublikoje.

Pirmadienį prasidės ir truks visą savaitę Sudano ir Pietų Sudano vyskupų vizitas „Ad limina“. Po Pietų Sudano atsiskyrimo ir paskelbimo nepriklausoma valstybe, abiejų šalių vyskupai ir toliau sudaro vieną vyskupų konferenciją.

Pirmieji Evangelijos skelbėjai į dabartinį Sudaną ir Pietų Sudaną atvyko jau šeštame amžiuje. Tai buvo misionieriai iš Bizantijos. Ilgainiui iš jų veiklos išsivystė vietinė krikščionių bendruomenė, pavaldi Aleksandrijos koptų patriarchatui. Įsigalėjus islamui, krikščionybė dabartinio Sudano teritorijoje tryliktojo amžiaus pabaigoje visiškai išnyko. Naujas bandymas evangelizuoti prasidėjo tik devynioliktojo amžiaus antroje pusėje. Šį kartą atvyko katalikai ir anglikonai misionieriai iš Europos. Ypač sėkminga buvo italo misionieriaus ir vėliau vyskupo Daniele Comboni bei jo įkurtos Afrikos misionierių tėvų komboniečių kongregacijos veikla. Misionierius ir vyskupas Daniele Comboni vėliau buvo paskalbtas palaimintuoju ir šventuoju.

Sudano katalikų Bažnyčios hierarchinės struktūros pamatai buvo padėti dar šaliai esant Didžiosios Britanijos kolonija, tačiau savarankiškos vyskupijos buvo sukurtos vėliau. 1957 m. Sudanas pasiskelbė nepriklausoma valstybe. Šalį valdantys musulmonai nacionalizavo katalikiškas mokyklas ir ligonines, buvo išvaryti visi misionieriai. 1962 m. grąžinta katalikams veikimo laisvė, tačiau nuo 1964 iki 1969 vėl buvo kilusi persekiojimų banga. Nepalankūs krikščionims ir Bažnyčios augimui buvo ir vėlesni dešimtmečiai, ypač kai prasidėjo pilietinis karas tarp musulmoniškos šiaurės ir pietų, kur gyventojų daugumą sudarė krikščionys ir vietinių religijų išpažinėjai. Buvo subombarduoti ištisi miestai, katedros ir bažnyčios, žuvo daugybė pietinio Sudano gyventojų.

Po daugiau kaip du dešimtmečius trukusio karo, 2011 m. pietinės sritys atsiskyrė ir buvo įkurtas nepriklausomas Pietų Sudanas. Tačiau vos po dvejų metų ir Pietų Sudane prasidėjo naujas pilietinis konfliktas, tebevykstantis ir dabar. Priežastis – etiniai nesutarimai tarp genčių, taip pat valdančiųjų asmeninės ambicijos, korupcija, siekimas kontroliuoti naftos telkinius.

Po pasidalinimo į dvi valstybes Sudano (šiaurės) plotas – apie 1,8 milijono kvadratinių kilometrų. Gyventojų skaičius – apie 40 milijonų. Absoliuti dauguma šiaurinio Sudano gyventojų – virš 90% - musulmonai.  Krikščionys sudaro kiek daugiau kaip 5%; didesnė pusė krikščionių – katalikai.

Pietų Sudano Respublika užima maždaug 650 tūkst. kvadratinių kilometrų plotą ir turi apie 12 milijonų gyventojų, kurių daugiau kaip pusė yra krikščionys, o daugiau kaip pusė krikščionių – katalikai. Dauguma kitų išpažįsta tradicines animistines religijas.

Šiauriniame Sudane yra dvi katalikų vyskupijos – Chartumo arkivyskupija ir El Obeid vyskupija; Pietų Sudano Respublikoje yra septynios vyskupijos – Džubos arkivyskupija ir šešios sufraganinės vyskupijos, kurių net keturios šiuo metu neturi savo vyskupų.

Popiežius Pranciškus nori aplankyti Pietų Sudaną. Jau prieš kurį laiką pats popiežius išsitarė, kad jis norėtų, kartu su Anglikonų Bažnyčios vadovu arkivyskupu Justinu Welby, nuvykti į Sudaną, paliudyti artumą šalies gyventojams ir paraginti juos atkurti santarvę. Popiežius trokšta aplankyti Pietų Sudaną, tačiau neįmanoma surengti vizito dėl šalyje vykstančio pilietinio karo.

Pernai lapkričio mėnesį popiežiaus Pranciškus buvo surengęs Šv. Petro bazilikoje vykusias pamaldas už taiką Pietų Sudane ir kitoje ilgo pilietinio karo kamuojamoje Afrikos šalyje – Kongo Demokratinėje Respublikoje. Šių metų vasario 23-oji buvo paskelbta maldos ir pasninko diena už taiką tose dviejose šalyse.

Pernai lapkričio 23-ąją vadovaudamas maldai už taiką Pietų Sudane ir Kongo Demokratėje Respublikoje, popiežius Pranciškus kalbėjo: „Norime berti taikos sėklas į Pietų Sudano ir Kongo Demokratinės Respublikos žemę, taip pat į kiekvieną karo sužeistą žemę. [...] Žinome, kad malda yra labai svarbi, nes malda galinga – maldoje veikia Dievo galia, kuriai nėra neįmanomų dalykų“. Popiežius meldė, kad Prisikėlęs Viešpats nugriautų priešiškumo sienas, kurios dalija brolius Pietų Sudane ir Kongo Demokratinėje Respublikoje. (JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 30, 15:25