Paieška

Popiežius Pranciškus VIII Pasauliniame šeimų susitikime Filadelfijoje 2015 rusgėjo 27 Popiežius Pranciškus VIII Pasauliniame šeimų susitikime Filadelfijoje 2015 rusgėjo 27  

Pasauliniai šeimų susitikimai, dovana Bažnyčiai

Dubline rugpjūčio 21 prasideda devintasis Pasaulinis šeimų susitikimas, kurio uždaryme rugpjūčio 25-26 dalyvaus taip pat popiežius Pranciškus. Praėjo beveik 25 metai nuo pirmojo PŠS, kurį Romoje sušaukė šv. Jonas Paulius II. Nuo tada PŠS dalyvavo trys popiežiai – Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir Pranciškus. PŠS istoriją apžvelgė Vatican News bendradarbis Alessandro Gisotti.

1993 metų birželio 6, sekmadienis. Šventojo Petro aikštėje Romoje susirinkusios minios šeimų, atvykusių į fokuliarų sąjūdžio šventę „Family Fest“. Būsimas šventasis, popiežius Jonas Paulius II aukodamas susitikimo užbaigimo Mišias susirinkusiems pranešė svarbią žinią: Ruošiantis minėti JTO paskelbtus Tarptautinius šeimos metus, 1994 taip pat Katalikų Bažnyčia švęs Tarptautinius šeimos metus. Pagrindinis metų šventimo įvykis bus Tarptautinis šeimų susitikimas (PŠS) Romoje 1994 metų spalio 8-9 dienomis, tema „Šeima: meilės civilizacijos širdis“.


Pranašiškas Jono Pauliaus II sumanymas


Pasaulio šeimų susitikimai, kaip ir Pasaulio jaunimo dienos, yra šv. Jono Pauliaus II pranašiška dovana Bažnyčiai. Jie plėsis praturtindami būsimus pontifikatus. Iki Dublino, jau šeši pasaulio miestai surengė PŠS - Roma (du kartus), Rio de Žaneiras, Manila, Valensija, Meksikas, Milanas ir Filadelfija (JAV). Jos vyko trijuose žemynuose Europoje, Azijoje ir Amerikoje. Prieš pirmąjį PŠS lenkas popiežius paskelbė kelis dokumentus šeimos tema, kuriai didelį dėmesį skyrė dar 1981 metais Apaštališkame paraginime „Familiaris consortio“, suteikdamas šeimos temai centrinę vietą savo pontifikate. 1994 vasarį Jonas Paulius II parašė ilgoką laišką šeimoms, kuriame rašė apie būtinumą kurti šeima paremtą meilės civilizaciją. Būtent tai ir buvo pirmojo PŠS Romoje tema. Popiežius prašė krikščioniškų šeimų pamąstyti kokia jų tapatybė ir misija. Švenčiant šeimos metus popiežius parašė laišką vaikams, o Pasaulinės taikos dienos žinią skyrė šeimos temai.


PŠS virsmas globalinėmis: nuo Rio de Žaneiro iki Manilos


Praėjus trejiems metams nuo pirmojo Šeimų susitikimo, iš Krokuvos kilęs popiežius sukvietė šeimas iš viso pasaulio į Braziliją. PŠS Rio de Žaneire 1997 metų spalio 4-5 dienomis tema: „Šeima: dovana ir įsipareigojimas, žmonijos viltis“. Po dar trejų metų PŠS sugrįžta į Romą, 2000 metais švęsto Didžiojo krikščionybės jubiliejaus apimtyje. PŠS sutampa su Jubiliejine šeimų diena, pagrindinį dėmesį skiriant vaikams, „šeimų ir visuomenės pavasariui“. Popiežius be to atkreipia dėmesį į šeimų krizes savo katechezėje. „Bažnyčia, daugybės išardytų šeimų akivaizdoje jaučiasi pašaukta išsakyti ne griežtą ir šaltą pasmerkimą, bet daugelio žmonių dramatiškas žaizdas apšveisti Dievo Žodžio šviesa, palydima Jo gailestingumo liudijimu“. Praėjus trejiems metams PŠS 2003 metais pirmą kartą persikelia į Aziją. PŠS savo dėmesį Filipinų sostinėje Maniloje sutelks į „krikščionišką šeimą, kaip Gerąją Naujieną trečiajam tūkstantmečiui“. Susitikimas įvyks be popiežiaus asmeninio dalyvavimo, šv. Jonas Paulius II į susitikimo dalyvius kreipsis per televizijos tiltą. „Santuoka paremta šeima yra žmonijos paveldas, yra tikroji Geroji Naujiena mūsų laikų vyrams ir moterims“, pasakė susitikimo dalyviams šv. Jonas Paulius II.


Benediktas XVI ir tikėjimo perdavimas


Pasibaigus PŠS Maniloje šv. Jonas Paulius II pakvietė šeimas susitikti Valensijoje, Ispanijoje, tačiau į susitikimą atvyko jo įpėdinis Benediktas XVI, kuris paragino šeimas atminti tikėjimo perdavimo vaidmenį. Tikėjimo perdavimo išmokstama šeimos židinyje, kuriame jis „auga ir sutvirtėja malda ir krikščioniškais meilės darbais“. VI PŠS įvykta 2009 metų sausį Meksikoje, Benediktas XVI, kaip pirmtakas Maniloje, kreipiasi į susitikimo dalyvius televizijos ryšio pagalba. Benediktas XVI kalba apie šeimą kaip „žmogiškų ir krikščioniškų vertybių formuotoją“ ir perspėja saugotis „apgaulingos laisvės sampratos“ ir „subjektyvių asmens impulsų“, metančių iššūkį santuokos neišardomumui. Kitas - VI PŠS įvys Milane tema „šeima, darbas, šventė“. Reikšmingi Benedikto XVI anuomet pasakyti žodžiai skyrybas patyrusioms šeimoms: „Man atrodo, kad ypatingas parapijos, katalikiškos bendruomenės uždavinys daryti visa kas realiai įmanoma, kad jos jaustųsi mylimos ir priimtos“.


Pranciškus, Sinodų apie šeimą vaisiai


PŠS, vadovaujant popiežiui Pranciškui, siekiančiam atnaujintos šeimos pastoracijos, virsta sinodinio proceso dalimi. PŠS Filadelfijoje (JAV) įvyksta 2015 metais po neeilinio Vyskupų sinodo šeimos tema 2014 metais ir tik mėnesį prieš eilinį vyskupų sinodą tema: „Šeimos pašaukimas ir misija Bažnyčioje ir šiuolaikiniame pasaulyje“. Šeimos iš viso pasaulio Filadelfijoje kalbasi apie meilę kaip misiją, padedančią šeimoms būti gyvastingomis“. Popiežius Pranciškus Filadelfijoje sako, jog Dievo svajonė ir šiandien tampa tikrove daugelio porų, išdrįstančių kurti šeimą, svajonėse. Popiežius pripažįsta, kad šeimos pašauktos spręsti daug iššūkių ir problemų dabartiniais laikais, tačiau teigiamai vertina šeimų įnašą Bažnyčiai ir visuomenei. Pranciškus paprašė šeimas padėti Bažnyčiai ir toliau būti „pranašyste“ sužeistai žmonijai - taikos, švelnumo ir meilės pranašyste. Būtent šeimos meilės džiaugsmas bus centrinė tema PŠS Dubline, kuris popiežiui prašant, bus proga pasigilinti į posinodinio apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“ turinį. (AG / SAK / Vatican News)

2018 rugpjūčio 09, 11:28