Paieška

Baltosios Nakties bažnyčios Romoje Baltosios Nakties bažnyčios Romoje  

Popiežiaus susitikimo su italų jaunimu programa

Popiežius suteiks siuntimą jaunimui į Panamoje vyksiančias Pasaulio jaunimo dienas ir palaimins simbolius, Italijos jaunimo delegaciją lydėsiančius į Panamą: šv. Damijono kryžiaus ir Loreto Marijos statulos kopijas.

Šeštadienį ir sekmadienį, rugpjūčio 11-12 dienomis Romoje rengiamas popiežiaus susitikimas su Italijos jaunimu. Jaunimo piligrimystė į Romą ir susitikimas su Šventuoju Tėvu skirtas pasirengti būsimam Vyskupų sinodui jaunimo tema. Įvyks du pagrindinai jaunimo susitikimai su popiežiumi. Šeštadienį Circo Massimo arenoje ir sekmadienį Šv. Petro aikštėje.

Vartai į susitikimą šeštadienį bus atverti po pietų. 16.30 jaunimas dalyvaus pasirengimo vigilijai programoje. 18.30 val. popiežius atvažiuos į Circo Massimo areną, jaunimo atstovai dalysis liudijimais, giedos, melsis. Popiežius pasakys kalbą, bendraus su jaunimu iki 20.30 val. Išvykus popiežiui tęsis jaunimo dvasinio susikaupimo ir kultūrinė programa, pasirodys keli žinomi italų ansambliai, Banda Rulli Frulli, Mirkoeilcane, Perturbazione, Clementino ir Alex Britti.

Jaunimo „Baltoji naktis“

Naktį jaunimas persikels į Vatikaną, užims vietas šv. Petro aikštėje. Pakeliui galės lankytis daugelyje bažnyčių - iš viso devyniolika, kurios bus atdaros visą naktį iki sekmadienio ryto. Nuo 6.30 val bus atvertas įėjimas į Šv. Petro aikštę.

Vienos bažnyčios bus skirtos maldai, Susitaikinimo sakramentui, adoravimui, kitos – liudijimams, dar kitos - kultūriniams renginiams ir parodoms. Šv. Marijos in Valicella bažnyčioje – malda į jaunimo šventuosius, Šv. Grigaliaus al Celio ir Šv. Andriejaus della Valle – Išpažintis, adoravimas ir bendravimas su Motinos Teresės kongregacijos vienuolėmis, Šv. Baltramiejaus Tibro saloje -  XX a. kankinių, tarp kurių pal. Teofiliaus Matulionio, atminimas, Šv. Marijos in Trastevere bazilikoje – dalijimosi vigilija, Šv. Marijos in Campitelli – charizminio atsinaujinimo vigilija, Šv. Pantaleono – vigilija mergelės Marijos garbei, Šv. Jono dei Fiorentini - Marijos, jaunimo Motinos maldos vigilija. Šv. Išganytojo in Lauro – vigilija su Loreto Dievo motina, Šv. Jėzaus ir Marijos – akademinio jaunimo vigilija.

Sekmadienio rytą Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas su jaunimą lydinčiais 120 vyskupų iš visos Italijos aukos šv. Mišias. Mišių pradžia – 9.30 val. Pasibaigus Mišioms 11.15val. į Šv. Petro aikštę atvažiuos popiežius. Jis suteiks siuntimą jaunimui į Panamoje vyksiančias Pasaulio jaunimo dienas ir palaimins simbolius, Italijos jaunimo delegaciją lydėsiančius į Panamą: šv. Damijono kryžiaus ir Loreto Marijos statulos kopijas. Vidudienį Šventasis Tėvas vadovaus „Viešpaties Angelo“ maldai, pasakys kalbą ir palaimins susirinkusiuosius.

Jaunimo atstovai po Vidudienio maldos skirstytis, sugrįždami į savo vyskupijas.

Panamoje Pasaulio jaunimo dienos vyks sausio 22-27 dienomis. (SAK / Vatican News)

2018 rugpjūčio 08, 14:51