Paieška

t. Hans Zollner SJ, Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narys t. Hans Zollner SJ, Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narys 

Pensilvanijos ataskaita: sukrėtimas, gėda, pyktis

„Turime suprasti, kad vaikų apsauga yra centrinis Bažnyčios uždavinys ir pirmieji, kurie privalo vykdyti šią misiją yra dvasininkai ir visi tarnaujantieji Bažnyčioje“ – t. Hans Zollner SJ, Popiežiškosios komisijos narys.

JAV prokuratūros ataskaita apie seksualinius nusikaltimus Pensilvanijos katalikų vyskupijose sukrėtė, sugėdino ir supykdė katalikų ir nekatalikų bendruomenes JAV. Daugelio amerikiečių publikacijose, laiškuose ir socialiniuose tinkluose išsakytas pasibaisėjimas liudija apie baisaus reiškinio rimtumą.

„Turime suprasti, kad daug žmonių, kuriems buvo pavesta saugoti vaikus, juos prievartavo, kad Bažnyčioje daugelį dešimtmečių nesiėmėme rimtų priemonių kovai su šiais nusikaltimais: ne tik nebaudėme, bet priešingai, daugelį kartų šie žmonės – prievartautojai – buvo ginami, taip pat hierarchų, vyskupų ir vienuolijų vyresniųjų“.

Taip kalbėjo kunigas jėzuitas Hans Zollneris, Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narys, Vatikano naujienų portalo paprašytas pakomentuoti JAV prokuratūros ataskaitą, atgarsius JAV.

Pasak kunigo, visai nepaaiškinama, kaip buvo galimas toks kai kurių kunigų elgesys Bažnyčios viduje tiek daug metų. Tuo metu neaišku kiek kitų galbūt žinojo ir tam tikru būdu leido, kad toks blogis būtų tęsiamas. Taip pat vyresnieji, kurie prievartavusį kunigą kilnodavo iš parapijos į parapiją, iš vyskupijos į vyskupiją. Tai turi baigtis, ne tik dėl Bažnyčios patikimumo, bet ir dėl jos egzistencijos ir misijos, nes šitaip nesekama Mokytojo pavyzdžiu. Paskelbus ataskaitą žmonės visai pagrįstai nusivylę; jie klausia; „Ką daro šie kunigai ir vyskupai, kurie sako viena, skelbia Evangeliją, o konkrečiai daro priešingai?“

„Šiuo keliu reikia eiti iki galo, su gėdos jausmu ir giliu liūdesiu, tyloje ir maldoje ir nuoširdžiai klausti istorijos Viešpatį, ko jis nori iš mūsų: kaip turėtume ugdyti būsimus kunigus, ko siekti? Manau, Viešpats kviečia permąstyti ką šiandien reiškia būti ir jaustis Bažnyčia“, pasakė t. Zollner, Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narys, Popiežiškojo Grigaliaus universiteto nepilnamečių apsaugos centro pirmininkas. (SAK / Vatican News)

2018 rugpjūčio 18, 15:09