Paieška

Vatican News
2018.08.14 Emoji Twitter Papa in Irlanda hashtag

Kokia Airija laukia popiežiaus Pranciškaus?

Jau tik kelios dienos iki popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės į Airiją. Šventasis Tėvas šalies sotinėje Dubline ir Noko (Knock) Marijos šventėje lankysis ateinantį šeštadienį ir sekmadienį, rugpjūčio 25 ir 26 dienomis.

Pagrindinis popiežiaus kelionės tikslas – dalyvauti jau antradienį prasidedančiame Pasauliniame šeimų susitikime. Sekmadienį Šventasis Tėvas aukos susitikimo uždarymo Mišias.

Šeštadienio rytą nuskridęs į Dubliną, vizitą popiežius pradės susitikimais su Airijos prezidentu ir premjeru. Šeštadienį po pietų Dublino katedroje numatytas susitikimas su sužadėtiniais ir neseniai susituokusiomis poromis. Šeštadienio vakarą parke popiežius pasveikins Pasaulinio šeimų susitikimo dalyvius. Antrą vizito dieną, sekmadienį, priešpiet popiežius lankys Noko Marijos šventovę, o grįžęs į Dubliną aukos Pasaulinio šeimų susitikimo uždarymo Mišias. Prieš išvykdamas atgal į Romą, Pranciškus taip pat susitiks su Airijos vyskupais.

Bažnyčios Airijoje istorija

Airijos krikščioniškoji istorija siekia ketvirtąjį amžių. Pagrindiniu evangelizuotoju laikomas iš Škotijos kilęs misionierius ir vėliau vyskupas šv. Patrikas, apaštalavęs Airijoje ketvirtojo amžiaus pabaigoje ir penktojo pirmoje pusėje. Dabartinės Airijos valstybės istorija žymiai trumpesnė – nuo dvyliktojo amžiaus anglų valdyta Airijos sala nepriklausoma valstybe tapo tik 1921 m. Airijos Respublikai priklauso ne visa salos teritorija. Šiaurės Airija ir toliau yra Jungtinėse Karalystės dalis, nors šiuo metu turi labai plačią autonomiją. Daug dešimtmečių Šiaurės Airijoje vyko tūkstančius gyvybių nusinešęs pilietinis konfliktas tarp prisijungimo prie Airijos Respublikos siekusios ginkluotos formacijos Airijos Respublikos Armijos ir britų pajėgų. Konfliktas galutinai pasibaigė tik 2005 m.

Airijos Respublikos teritorija – apie 70 tūkst. kvadratinių kilometrų, tai yra šiek tiek daugiau už Lietuvą. Gyventojų skaičius – apie 4,5 milijono. Dauguma Airijos gyventojų, daugiau kaip 70% yra katalikai, nors per pastaruosius kelis dešimtmečius airių visuomenė labai smarkiai laicizavosi.

Šiaurės Airijos teritorija – 13,5 tūkst. kvadratinių kilometrų. Gyventojų skaičius – beveik 2 milijonai. Katalikai sudaro maždaug pusę gyventojų; kita pusė – anglikonai, presbiterijonai, metodistai.

Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos teritorijoje veikianti Katalikų Bažnyčia turi keturias bažnytines provincijas – 4 arkivyskupijas ir 22 vyskupijas. Visų Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos vyskupijų ganytojai sudaro vieną Airijos Vyskupų konferenciją. Senosios Armagh metropolijos sostas, siekiantis šv. Patriko laikus, yra Šiaurės Airijoje.

Rimta krizė

Bažnyčia Airijoje gyvena sunkų savo istorijos metą – per pastaruosius kelis dešimtmečius drastiškai sumažėjo tikinčiųjų ir praktikuojančių katalikų skaičius, ištuštėjo kunigų seminarijos, nuo Bažnyčios nusigręžė nemaža dalis jaunimo. Pagrindinė krizės priežastis – kunigų nuodėmės ir nusikaltimai, ilgai slėpti pedofilijos, lytinio išnaudojimo atvejai; ne tik per dešimtmečius įvykdytų nusikaltimų mastai, bet visų pirma vyskupų bandymai iki paskutiniųjų viską slėpti ir tušuoti.

Kunigų įvykdytų lytinių nusikaltimų ir vyskupų bandymų juos slėpti sukeltą krizę pradėta spręsti dar Benedikto XVI pontifikato metais. Kai prieš dešimtį metų pasirodė ataskaitos apie praeityje įvykdytų nusikaltimų mastą, popiežius išsikvietė į Romą pirmiausia Airijos episkopato vadovus, o vėliau ir visus vyskupus, ir pareikalavo ištirti visus nusikaltimus, nubausti kaltininkus, netoleruoti tokių nusikaltimų, visų pirma padėti nusikaltimų aukoms, o taip pat visai sukrėstai tikinčiųjų bendruomenei.

„Šventasis Tėvas jaučia apmaudą, skausmą ir gėdą, dalijasi tais pačiais jausmais, kurie šiandien prislėgė daugelį Arijos tikinčiųjų. Šią sunkią Bažnyčios gyvenimo valandą jis vienijasi maldoje su visa tikinčiųjų bendruomene“, buvo sakoma popiežiaus Benedikto XVI vardu 2009 m. paskelbtame pareiškime. Popiežius paprašė Airijos ir viso pasaulio katalikus melstis už aukas, už jų artimuosius ir už visus, tų pasibaisėtinų nusikaltimų įskaudintus žmones. Popiežius taip pat užtikrino, jog Bažnyčia stengsis labai nuodugniai ištirti tų gėdingų įvykių priežastis ir sukurti veiksmingas strategijas neleidžiančias jiems kartotis.

Taip pat ir Airijos vyskupai paskelbė laišką, kuriuo atsiprašė nukentėjusių vaikų ir jų šeimų narių. „Noras išvengti skandalų ir apsaugoti Bažnyčios ir jos ganytojų gerą vardą buvo keliami aukščiau vaikų gerovės. Šitai niekada daugiau negali pasikartoti. Mes nuolankiai prašome atleidimo“, rašė Airijos vyskupai.

Dvasininkijos nusikaltimų ir nuodėmių sukelta krizė sudavė labai skaudų smūgį katalikų bendruomenės gyvenimui, gerokai paspartino laicizacijos procesus. Airijos katalikai laukia popiežiaus Pranciškaus, tikėdamiesi, kad jo padrąsinimas padės katalikų bendruomenei atsitiesti, labiau pasitikėti ateitimi.  (JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 18, 16:51