Paieška

Vatican News
Vakarų Kanados motininė Bažnyčia, Šv. Bonifaco katedra, Manitobos provincijoje Vakarų Kanados motininė Bažnyčia, Šv. Bonifaco katedra, Manitobos provincijoje  (Tony Webster)

Vakarų Kanados evangelizavimo jubiliejus. Popiežiaus sveikinimas.

Popiežius paprašė Kanados čiabuvių tautų, pagal enciklikos „Laudato si“ dvasią, „skirti šiek tiek ramaus laiko darnai su kūrinija atkurti, susimąstyti apie savo gyvenimo stilių ir idealus, kontempliuoti Kūrėją, kuris gyvena mūsų tarpe ir visoje aplinkoje ir kurio būvimas neturi būti sukurtas, o atrastas ir parodytas“.

Popiežius užtikrino Kanados čiabuvių tautoms ir visiems kanadiečiams savo artumą ir paramą šalyje vykstant gydymo, susitaikymo ir darnos atkūrimo procesui. Šiais žodžiais popiežiaus Pranciškaus ypatingas pasiuntinys į Vakarų ir Šiaurės Kanados evangelizavimo 200 metų jubiliejaus iškilmės kardinolas Gérald Cyprien Lacroix, Kvebeko arkivyskupas, kreipėsi sekmadienį į jubiliejaus Mišių dalyvius. Kardinolas Lacroix popiežiaus Pranciškaus vardu vadovavo jubiliejaus uždarymo Mišioms Šv. Bonifaco katedroje, Vinipege, Manitobos provincijos sostinėje.

Popiežiaus ypatingas pasiuntinys į Evangelizavimo jubiliejaus uždarymo Mišias gausiai susirinkusiems tikintiesiems perdavė popiežiaus raginimą tęsti Kanadoje pradėtą svarbų susitaikymo su autochtonų tautomis procesą idant jis įvyktų abipusio susipratimo, pagarbos ir teisingumo dvasioje.

Kardinolas prisiminė susitikimą su popiežiumi Pranciškumi Romoje per konsistoriją, kurios metu su Šventuoju Tėvu pasidalijo Bažnyčios Kanadoje gyvenimo iššūkiais ir džiaugsmais, ypač Evangelijos skelbimu daugeliui čiabuvių, metisų ir kitų autochtonų grupių atstovams, gyvenantiems plačioje teritorijoje.

Popiežius per savo pasiuntinį kard. Lacroix paprašė čiabuvių tautų, pagal enciklikos „Laudato si“ dvasią, „skirti šiek tiek ramaus laiko darnai su kūrinija atkurti, susimąstyti apie savo gyvenimo stilių ir idealus, kontempliuoti Kūrėją, kuris gyvena mūsų tarpe ir visoje aplinkoje ir kurio būvimas neturi būti sukurtas, o atrastas ir parodytas“.

Kardinolas Lacroix Šiaurės ir Vakarų Kanados evangelizavimo dviejų šimtų metų jubiliejaus uždarymo Mišiose naudojo evangelizavimą regione pradėjusio vyskupo Norbert Provencher pastoralą. Prieš Mišias katedros šventoriuje tikintieji suvaidino vyskupo Provencher ir jį lydėjusių misionierių atvykimo į Manitobos provincijos centrą 1818 metais sceną. Evangelijos ir Bažnyčios sėklą pasėjęs vyskupas Provencher vadovavo Kanados šiaurės rytų Apaštališkajam vikariatui, kuris 1847 metais tapo šv. Bonifaco vyskupija, o 1871 metais buvo pertvarkyta į metropolinę sostinę. Šv. Bonifaco arkivyskupijos katedra yra visos Bažnyčios Vakarų Kanadoje motininė Bažnyčia. Jos teritorijoje įkurtas „Paveldo parkas“ prieš keletą savaičių tapo oficialiai pripažinta čiabuvių tautų atminties vieta. (SAK / Vatican News)

2018 liepos 19, 14:59