Paieška

Vatican News
Penktasis Amerikos misijų kongresas Penktasis Amerikos misijų kongresas 

Prasidėjo Penktasis Amerikos misijų kongresas

„Amerika misijoje, Evangelija tai džiaugsmas“ – tokia penktojo Amerikos misijų kongreso tema, kuris vyksta liepos 9-14 dienomis Bolivijoje, Santa Krus de la Siera mieste. Kaip ypatingas popiežiaus pasiuntinys jame dalyvauja kardinolas Fernando Filoni, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas.

Kongreso ištakos – Lotynų Amerikos kongresai, kuriuos rengė Popiežiškųjų misijų draugija kartu su vietos vyskupų konferencijomis ir Bažnyčiomis bei visomis žemyno misionierių organizacijomis.

Meksikoje vykstant VII nacionaliniam misijų kongresui 1977 m., jame dalyvavo tuometinis Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas kardinolas Agnelo Rossi ir įvairių Lotynų Amerikos šalių delegacijos, tad jis tapo svarbus žemyno mastu ir laikomas pirmuoju Lotynų Amerikos misijų kongresu. Jo tema buvo „Visuotinis išganymas, Meksikos įsipareigojimas“. Kongreso pabaigoje priimtos trys rezoliucijos: įsteigti Centrinės Lotynų Amerikos fondą, skirti didesnį dėmesį misionieriškų pašaukimų sielovadai, įsteigti visose vyskupijose Popiežiškųjų misijų draugijos padalinius. Antrasis kongresas irgi vyko Meksikoje 1983 m., jo tema – „Kartu su Marija, Kristaus misionieriai“. Jo metu nutarta palaikyti misionierišką kunigų tarnystę „Fidei donum“, kur vietinės Bažnyčios siunčia savo kunigus  į kitas Bažnyčias, kurioms reikalinga pagalba, kaip vienybės ir dalyvavimo pasaulio evangelizacijoje ženklą. Be to, vienuolijos, turinčios daug pašaukimų, paragintos įsipareigoti kitų žemynų misijose.

Trečiasis kongresas vyko Kolumbijos sostinėje Bogotoje 1987 m. Jo tema – „Amerika, atėjo metas tau tapti evangelizuotoja”. Popiežius Jonas Paulius II pasiuntė kongreso dalyviams žinią, kurioje kalbėjo apie Ameriką kaip misionieriškos vilties žemyną. Jis ragino siųsti Evangelijos skelbėjus visoms tautoms. Tarp kitų nutarimų kongrese nutarta labiau skatinti pasauliečius misionieriškai veiklai.

Ketvirtasis Lotynų Amerikos misijų kongresas vyko Limoje, Peru, 1991 m. Jo tema – „Lotynų Amerika, siųsk tikėjimo misionierius“. Pagrindinis kongreso vaisius – didėjantis misionieriškas Lotynų Amerikos tautų sąmoningumas siunčiant misionierius į kitas šalis.

Penktasis kongresas vyko 1995 m. Brazilijoje, Belo Horizonte, jo tema „Evangelija kultūrose. Gyvenimo ir vilties kelias“. Popiežius Jonas Paulius II žinioje paminėjo pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria Bažnyčia Lotynų Amerikoje: Evangelijos susitikimas su indėnų, afroamerikiečių ir metisų kultūromis, nauja evangelizacija tautoms. Atsiliepdamos į šiuos iššūkius bažnytinės bendruomenės žemyne turi kreipti prioritetinį dėmesį vargšams ir atstumtiesiems. (DŽ / Fides)

2018 liepos 10, 13:09