Paieška

Vatican News
Solidarumo su persekiojamais krikščionims akcija - raudonai apšviestas Kolizejus Solidarumo su persekiojamais krikščionims akcija - raudonai apšviestas Kolizejus   (Copyright: Aid to the Church in Need)

„Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ – 124 milijonai eurų per metus

„Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ organizacija paskelbė ataskaitą apie praėjusiais, 2017 m. gautas aukas ir finansuotus projektus persekiojamų ir neturtingų krikščionių bendruomenių labui.

„Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ – Romoje veikianti jos valdyba ir 23 nacionaliniai skyriai – pernai savo finansuojamiems projektams surinko 124.057.414 eurų. Pernai organizacija finansavo 5.357 pagalbos projektus 149 pasaulio šalyse. Daugiausia, beveik 30% visų projektų finansuota Afrikoje; 21% - Artimuosiuose Rytuose. Pagal atskiras šalis, daugiausia projektų finansuota Irake. Jiems skirta beveik 9 300 000 eurų. Didžiausios paramos sulaukė krikščionys, grįžtantys į savo namus Ninivės lygumoje, iš kur buvo išvaryti ją užkariavusios vad. Islamo valstybės kovotojų. Po beveik 6 milijonus eurų buvo skirta projektams Indijoje ir Sirijoje; beveik 5 mln. skirti Ukrainai; po keturis – Brazilijai ir Kongo Demokratinei Respublikai.

Tarptautinė katalikiška šalpos organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ pernai minėjo savo septyniasdešimtmetį. Anksčiau ji buvo žinoma savo pirmuoju vokišku pavadinimu „Kirche in Not“. Ją įkūrė olandas kun. Werenfried van Straaten. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje ir pokario metais jis visą savo laiką ir jėgas skyrė karo pabėgėlių sielovadai ir materialinei šalpai. Motociklu važinėjo po kaimus, rinko maistą ir vežė pabėgėliams. Spontaniškai pradėta labdaros veikla, 1947 m., pritarus popiežiui Pijui XII, įgavo institucinį pavidalą – virto oficialia bažnytine šalpos organizacija, pavadinta „Kirche in Not“. Iš pradžių šelpusi Vakarų Europoje atsidūrusius pabėgėlius, vėliau kun. Van Straateno suburta organizacija ėmė šelpti Vidurio ir Rytų Europos Bažnyčias. Pagalba Vidurio ir Rytų Europos šalių katalikams labai suintensyvėjo praėjusio šimtmečio pabaigoje, besibaigiant ir žlugus komunistų režimams. Ta pačią veiklą buvusi „Kirche in Not“, dabar „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ tęsia ir šiandien, tačiau dabar daugiau dėmesio skiriama kitiems kraštams ir kitoms problemoms. Vienas pagrindinių pagalbos vargstančioms Bažnyčioms organizacijos prioritetų šiuo metu yra persekiojami ir kenčiantys krikščionys Artimuosiuose Rytuose. (JM / VaticanNews)

2018 liepos 04, 13:05