Paieška

Vatican News
P. Richmond Nilo Kun Richmond Nilo 

Filipinuose nužudytas kunigas

Bažnyčia Filipinuose sukrėsta trečio kunigo nužudymo per pastaruosius mėnesius. Kun. Nilas, Šv. Vincento Ferrero parapijos kunigas, buvo nušautas bažnyčioje sekmadienio vakarą prieš pat Mišias.

Filipinų vyskupų konferencija griežtai pasmerkė kunigo nužudymą, „nuožmiausią blogį“, išsakė gilių liūdesį ir skausmą, pareiškė užuojautą kunigo artimiesiems ir Cabantuan vyskupijai.

Kun. Nilas buvo užkluptas prie altoriaus Švč. M. Marijos Snieginės koplyčioje, Saragozza miestelyje. Kunigas ruošėsi Mišioms. Pasak tyrėjų, du ginkluoti vyrai, kurių tapatybė nenustatyta, į kunigą paleido keturis šūvius.

Episkopato pirmininkas, Davao arkivyskupas Romulo G. Valles užtikrino komunikate, jog krašto vyskupai meldžiasi už kun. Richmondo Nilo amžiną atilsį ir už gedinčius jo artimuosius, Cabatuano vyskupą, kunigus ir tikinčiuosius. Nuožmi žmogžudystė yra tuo labiau nesuprantama, jog įvyko Filipinų Bažnyčioje švenčiant Kunigų ir pašvęstųjų metus.

Kun. Nilas yra trečias Filipinuose neseniai nužudytas kunigas. Kun. Tito Paez buvo nušautas 2017 gruodžio 4 dieną galbūt todėl, kad buvo vieno politinio kalinio išlaisvinimo proceso dalyvis. Kun. Mark Anthony Ventura buvo nušautas balandžio 29 dieną Mišių metu, jam laiminant vaikus.

Be to, dar vienas Filipinų kunigas buvo sužeistas prieš savaitę Calambe vykusiame susišaudyme.

Filipinų vyskupų konferencijos pirmininkas paprašė kuo greičiau ištirti kunigo nužudymą, nustatyti kaltuosius ir juos nuteisti. (SAK / Vatican News)

2018 birželio 12, 15:14