Paieška

Vatican News
Apžvalga Apžvalga 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (gegužės 20)

Tęsiant pusketvirto šimtmečio tradiciją nuo ketvirtadienio Vilniaus Kalvarijose vyko Sekminių atlaidai. Daugiau kaip pusantro šimtmečio gyvuoja taip pat tradicija per Sekmines apvaikščioti Kalvarijų kalnus Vepriuose.

Kastantas Lukėnas – Kaunas

Tęsiant pusketvirto šimtmečio tradiciją nuo ketvirtadienio Vilniaus Kalvarijose vyko Sekminių atlaidai. Išskirtinė programa RESTART parengta jaunimui: šeštadienį  jaunuoliai klausėsi jiems skirtų pranešimų, džiaugėsi koncertu Kalvarijų pievoje, vakare dalyvavo „Šviesos kelio“ procesijoje. Sekminių Mišias tiesiogiai transliavo LRT televizija.

Daugiau kaip pusantro šimtmečio gyvuoja taip pat tradicija per Sekmines apvaikščioti Kalvarijų kalnus Vepriuose. Gera atminti ir tai, kad Veprių Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės bažnyčią konsekravo vyskupas Teofilius Matulionis.

Klaipėdoje per Sekmines vyko tradicinis „Vilties bėgimas“, skirtas Valstybės atkūrimo šimtmečiui. Šiemetiniame „Vilties bėgimo maratone“ ypatingas dėmesys skirtas moksleiviams.

Šiauliuose krikščioniškosios Bažnyčios ir tautinės bendrijos surengė „Šimtmečio tautų Sekminių šventę“. Sekminių vigilija švęsta Talkšos ežero pakrantėje.

Raseiniuose per Sekmines vyko dekanato Šeimų šventė, kurią organizavo parapija drauge su rajono Kultūros centru.

Vilkaviškio vyskupijos jaunimas Sekminių vigiliją šventė Alytuje vykusioje vyskupijos jaunimo dienoje.

Kaune į Hanzos dienų programą įsijungė ir arkivyskupijos iniciatyvos. Penktadienio vakare surengta evangelizacijos programa „Šviesa naktyje“. Prie arkikatedros įsikūrusioje palapinėje nuo penktadienio iki sekmadienio skleista žinia apie laukiamą popiežiaus Pranciškaus vizitą.

Atsiverti Šventajai Dvasiai mokantis iš Mergelės Marijos kvietė mėnraštis „Artuma“, jau viršelio paveikslu primindamas popiežiaus Pranciškaus įvestą Mergelės Marijos – Bažnyčios Motinos minėjimą, švenčiamą antrąją Sekminių dieną. Vytautė Maciukaitė padeda susieti du slėpinius: Marija, pagimdžiusi Dievo Sūnų Jėzų Kristų, yra drauge ir Bažnyčios Motina.

Pranciškonas br. Ramūnas Mizgiris OFM atskleidžia Sekminių šventės turinį: Šventoji Dvasia pašventina gimstančią Bažnyčią nauja gyvybe, tačiau tai įvyksta mokiniams ištvermingai ir  vieningai meldžiantis. Jis pabrėžia: „Tik maldoje žmogus, atgimęs Krikšto vandenyje, toliau auga ir gauna dieviškos šviesos, atpažįsta Dievo valią ir sugeba pagal ją gyventi“.

Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė „Artumoje“ liudija, kaip, atvėrus širdį Šventajai Dvasiai, ji išgyveno „asmenines Sekmines“, o ta patirtis išsiliejo troškimu dalytis džiaugsmu su kitais, evangelizuoti, rengti misijas. Viena iš jos apaštalavimo užduočių – koordinuoti pasirengimo popiežiaus Pranciškaus vizitui darbus Kauno arkivyskupijoje.

Bendruomenės „Gyvieji akmenys“ koordinatorė Rūta Šalaševičienė pasakoja apie Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje judėjimą, skelbiantį Bažnyčioje Naująsias Sekmines. „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė ir šiemet tradiciškai sukvietė žmones  švęsti Sekmines Raudondvario rekolekcijų sodyboje.

Laikraštyje „XXI amžius“ kun. Vytenis Vaškelis apmąsto liturginio Velykų laiko pabaigos kulminaciją – Sekmines: Šventosios Dvasios atsiuntimas apvainikavo visą žmonijos išganymo istoriją.

„Lietuvos žiniose“ kun. Robertas Urbonavičius Sekminių komentare primena, kad Bažnyčios Tėvai Šventosios Dvasios veikimą lygina su lietaus poveikiu augalijai – vanduo tas pats, tačiau jo veikimas augaluose skirtingas: kiekvienas augalas, palaistytas vandeniu, veda skirtingus vaisius.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, praėjusią savaitę Šiauliuose sveikindamas  „Išminties šventės“ dalyvius kvietė vadovautis Stasio Šalkauskio filosofiškai pagrįsta krikščioniškąja pasaulėžiūra ir priminė apie jo inicijuotą Gyvosios dvasios sąjūdį. Arkivyskupas sakė: „Ši „Išminties šventė“ gali pažerti daug šviesos į dabarties sutemas. Ji galėtų tapti Šalkauskio Gyvosios dvasios sąjūdžio pradžia XXI amžiaus Lietuvoje“.

Žiniasklaidoje paskelbta daugiau „Išminties šventės“ atgarsių. Šiemetinis Stasio Šalkauskio premijos laureatas prof. Alvydas Jokubaitis savo pranešime nepagailėjo aštresnių žodžių apibūdindamas trumparegišką užsisklendimą moderniosios demokratijos akiratyje, kai nekalbama apie Dievą, krikščioniškąją asmens sampratą, o žmogus  tapatinamas su visuomene.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje istorikas dr. Darius Baronas kviečia politinės teologijos žvilgsniu apmąstyti Švč. M. Marijos kulto reikšmę Lietuvos valstybingumui. Straipsnis „Trakų Dievo Motinos karūnavimas – visos Lietuvos triumfas“ baigiamas pasiūlymu, kurį galime suvokti kaip viešos diskusijos užuomazgą. Autoriaus nuomone, popiežiui Pranciškui lankanti Kaune būtų prasminga čia išvysti ir Lietuvos Globėjos – Trakų Dievo Motinos atvaizdą.

Ketvirtadienį Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje vyko spaudos konferencija atidarant parodą „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva – Italija“. Paroda skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, šv. Kazimiero gimimo 560-osioms metinėms ir popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje.

Penktadienį Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje atidaryta paroda „Palaimintasis Teofilius – buvusiuose KGB rūmuose“. Ekspoziciją parengė Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas. Numatoma, kad rugsėjį buvusiuose KGB rūmuose lankysis ir popiežius Pranciškus.

Laikraštyje „XXI amžius“ pateikiamas reportažas iš pirmojo Respublikinio vaikų ir jaunimo tremtinių ir partizanų dainų konkurso-festivalio „Ne mėlynos vosilkos“.  Praėjusį šeštadienį Ukmergės rajone esančiame Didžiosios kovos apygardos partizanų parke vykusį renginį globojo vysk. Jonas Kauneckas.

Kastantas Lukėnas, savaitės apžvalga

 

2018 gegužės 20, 13:54