Paieška

Vatican News
Vienas iš kardinolo Sandri vizito Libane momentų Vienas iš kardinolo Sandri vizito Libane momentų 

Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas baigė kelionę Libane

Sekmadienį, gegužės 13-ąją, baigėsi kardinolo Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefekto, kelionė Libane, trukusi tris dienas.

Kardinolas, lydimas maronitų apeigų katalikų patriarcho Beshara Rai, lankė šalies vienuolines bendruomenes ir šventoves, vadovavo pamaldoms įvairiais liturginiais ritais: maronitų, graikų melkitų ar antiochiečių. Vizitą kardinolas Sandri užbaigė Harisos Dievo Motino šventovėje, kur buvo pastatyta Luchano Dievo Motinos, Argentinos Globėjos, statula. Taip buvo išreikšta Libano ir Argentinos katalikų draugystė, atsimenant ir tai, kad Argentinoje įsteigta vyskupija maronitams.

Sekmadienio ryte kardinolas Sandri taip pat pusryčiavo su keliais jaunuoliais, kurie, savo ruožtu, neseniai grįžo iš Romos, kur dalyvavo Vyskupų Sinodui apie jaunimą skirtame paruošiamajame susitikime.

Po Šv. Mišių Harisos šventovėje kardinolas Sandri dar kartą kreipėsi į visus susirinkusius, primindamas, jog išreiškiame pagarbą Dievo Motinai įvairiais titulais, tačiau jos misija ir užtarimas yra vienas. Gegužės 13 dieną sukako 101 metai nuo apsireiškimo Fatimoje, kurioje dar kartą buvo patvirtinta, jog Dievas ypač myli mažuosius, nuolankiuosius, tyraširdžius. Kardinolas Sandri linkėjo, kad apsilankantys Harisos šventovėje – ne vien krikščionys, bet ir musulmonai – atidėtų savo priklausymą vienai ar kitai pusei, pasijusdami paprasčiausiai vaikais. Galiausiai Rytų Bažnyčių prefektas pakartojo, kad nuo pat savo tarnystės pradžios popiežius Pranciškus yra labai atidus Artimiesiems Rytams, čia gyvenantiems žmonėms, jų sunkumams ir visoms pastangoms dėl susitaikymo bei taikos. (RK / VaticanNews)

2018 gegužės 14, 16:04