Paieška

Vatican News
Šventosios Dvasios atsiuntimas Šventosios Dvasios atsiuntimas 

Pranciškus prancūzų katalikams: eikite pas laukiančius Viešpaties paguodos

Šventės dalyviai sekmadienį taip išgirdo ir pamatė popiežiaus Pranciškaus videožinią.

Sekmines, Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmę, Pontoise vyskupija, Paryžiaus metropolijos vakaruose, šventė iš tiesų triukšmingai, linksmai ir ilgai, visą Sekminių savaitgalį. Kaip kviesdamas į šventišką susibūrimą parašė jos vyskupas Stanislas Lalanne, tai „Šventosios Dvasios malonės veikimo laikas mūsų dalinės Bažnyčios ir viso pasaulio gyvenime. Tai gražus laikas atgaivinti savo mokinių misijoje pašaukimą “.

Šeštadienį, gegužės 19-ąją, Pontoise miesto centre buvo surengtas jaunimo – mokinių ir studentų, draugų ir šeimų – maldos budėjimas, krikšto suteikimas mažiems ir dideliems, ir giliai į naktį nusidriekusi adoracija. Kitą dieną, Sekminių sekmadienį, atvyko visų vyskupijos parapijų atstovai, kartu pietavo lauke, klausėsi muzikinio spektaklio vaikams ir žiūrėjo teatro spektaklį didesniems, o kiek vėliau prasidėjo pagrindinės Sekminių pamaldos, kurių metu buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas 400 suaugusių ir 600 jaunuolių.

Sutvirtinimo sakramento esmė susijusi su Sekminėmis. Kaip paaiškinama Katekizme, „Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę; tai sakramentas, kuris suteikia Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (1316).

Šventės dalyviai sekmadienį taip išgirdo ir pamatė popiežiaus Pranciškaus videožinią.

„Kaip gražu matyti kaip penkiolika tūkstančių krikščionių meldžiasi su atviromis Šventajai Dvasiai širdimis! Jos veiksmingas veikimas jums suteiks gausių meilės, džiaugsmo, taikos, kantrybės, geranoriškumo, gerumo, ištikimybės, romumo ir susivaldymo vaisių“, - sakė Šventasis Tėvas, parafrazuodamas apaštalo Pauliaus laišką galatams.

„Šiandien per tūkstantį jaunuolių ir saugusiųjų priima Sutvirtinimo sakramentą. Taip tapsite drąsiais Dievo meilės sužeistam pasauliui liudytojais, ypač egzistencinėse periferijose, kur nesuskaičiuojami vyrai ir moterys laukia Viešpaties paguodos. Tegu ši paguoda juos pasiekia jūsų švelniuose žodžiuose ir meiliuose darbuose, taip skleiskime Dievo gailestingumą ir meilę, tarsi šiandien jūsų priimamo šventojo Sutvirtinimo sakramento aliejaus kvapą“, - sakė Pranciškus tiems, kurie sekmadienį žengė dar vieną žingsnį krikščioniškame sakramentiniame gyvenime.

„Marija, Jėzaus Motina, mus suburianti maldoje, tepadeda jums vaisingai priimti Šventąją Dvasią savo gyvenime. Visus mielai laiminu. Ir pašau, nepamirškite melstis už mane, ačiū!“, - pridūrė Pranciškus, atsisveikindamas su Prancūzijos vyskupijos tikinčiaisiais, susibūrusiais Sekminių iškilmės proga. (RK / Vatican News)

2018 gegužės 21, 13:58