Paieška

Vatican News
Šv. Jonas Paulius II po Mišių prie Santartvės šventyklos Agridžente 1993 gegužės 9 d. Šv. Jonas Paulius II po Mišių prie Santartvės šventyklos Agridžente 1993 gegužės 9 d.  

Pranašiškas prakeiksmas mafijai

Sicilijos ganytojai tiek laišku „Atsiverskite“, tiek šventosiomis Mišiomis Agridžento slėnyje norėjo pratęsti popiežiaus Jono Pauliaus II 1993 metų kvietimo atsiversti aidą, priminti kad „popiežiaus kvietimas įsivėlusiems į mirtinus ir nuodėmingus mafijos organizacijos kėslus nė kiek nepraradęs pranašiškumo“ ir kad „Bažnyčia Sicilijoje nori tęsti Evangelijos meilės skelbimą ypač ten, kur vyrauja mirties kultūra“.

Saulius Augustinas Kubilius - Vatikanas

Ganytojų vieši prakeiksmai dabartiniais laikais – retas atvejis Bažnyčios gyvenime, juo labai ištariami Kristaus vietininko žemėje – Popiežiaus – lūpomis. Vienas tokių atvejų netolimoje praeityje įvyko per popiežiaus apsilankymą Italijos Sicilijos saloje 1993 metais. Šv. Jonas Paulius II po sekmadienio, gegužės 9 Mišių Agridžente, dar kartą kreipdamasis į asamblėją pakeltu, drebančiu balsu ir grūmodamas pirštu pasmerkė mafiją, kviesdamas nusikaltėlius atsiversti.

Šis įvykis buvo lemtingas Bažnyčiai Sicilijoje. Todėl visi salos vyskupai su vyskupijų atstovais šią gegužės 9 dieną sugrįžo į tą pačią vietą Agridžento slėnyje prie antikos laikų Santarvės šventyklos, kur šv. Jonas Paulius II lygiai prieš 25 metus ištarė mafijai prakeiksmą.  Vyskupai, vadovaujami kardinolo Francesco Montenegro, Agridžento arkivyskupo, aukojo šventąsias Mišias prie Santarvės šventyklos ir ta pačia proga paskelbė ganytojišką laišką visiems salos gyventojams: tikintiesiems, paklydusiems ir geros valios žmonėms.

Sicilijos ganytojai tiek laišku „Atsiverskite“, tiek šventosiomis Mišiomis Agridžento slėnyje norėjo pratęsti popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimo atsiversti aidą, priminti kad „popiežiaus kvietimas įsivėlusiems į mirtinus ir nuodėmingus mafijos organizacijos kėslus nė kiek nepraradęs pranašiškumo“ ir kad „Bažnyčia Sicilijoje nori tęsti Evangelijos meilės skelbimą ypač ten, kur vyrauja mirties kultūra“. Vyskupai priminė, jog „mafija niekaip nesuderinama su Evangelija ir Bažnyčia“.

Mišių pradžioje buvo perskaitytas popiežiaus Pranciškaus sveikinimas, kurį jo vardu atsiuntė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Priminęs šv. Jono Pauliaus II mafiją pasmerkiančius žodžius ir kvietimą atsiversti, kardinolas Parolinas prisiminė mafijos aukos, pal. kunigo Pino Puglisi, nužudyto tų pačių 1993 metų rugsėjo 15 dieną, gyvenimo pavyzdį, padrąsino Sicilijos ganytojus ir tikinčiuosius eiti palaimintojo nubrėžtu kovos su mafija keliu.

„Palaimintasis kun. Puglisi ir kiti kaip jis paliudijo, jog kova su blogiu kovojama kasdieniu nuolankiu ir drąsiu Evangelijos liudijimu, ypač jaunimo ugdymo sferoje“, parašė žinioje Sicilijos Bažnyčiai kardinolas Parolin. Jis patikino, jog popiežius Pranciškus meldžiasi už Siciliją, prašo Mergelės Marijos užtarti vyskupus, kunigus ir visą Dievo tautą ir siunčia apaštališkąjį palaiminimą.

Šv. Jono Pauliaus II mafijos pasmerkimo žodžius kardinolas Parolin pavadino „pranašišku prakeiksmu ir kvietimu atsiversti“.

Štai ką tuomet Agridžento slėnyje Sicilijos gyventojams pasakė šv. Jonas Paulius II:

„Dievas įsakė nežudyti. Niekam nevalia, jokiam žmogui, jokiam žmonių susibūrimui, jokiai mafijai nevalia sutrypti šios švenčiausiosios Dievo teisės. Siciliečių tauta, kuri brangina gyvybę, ją myli ir už ją aukojasi, negali gyventi žmoniškumui priešingos mirties kultūros spaudžiama. Mano žodžiai atsakingiesiems: atsiverkite! Ateis Dievo teismas! Vardan nukryžiuoto ir prisikėlusio Kristaus, kuris yra gyvenimas, kelias ir tiesa, mums reikia gyvybės kultūros!“

Šv. Jono Pauliaus ištarti pasmerkimo žodžiai iššaukė labai smarkų mafijos organizacijų kerštą. Dar tais pačiais metais liepos mėnesį buvo susprogdintos bombos prie seniausių Romos bažnyčių – Šv. Jono bazilikos Laterane, kuri yra popiežiaus katedra, ir Šv. Jurgio „in Velabro“, o Sicilijos sostinėje Palerme rugsėjo mėnesį buvo nušautas Brancaccio parapijos klebonas kun. Puglisi. Pasak Sicilijos vyskupų, kunigo krikščioniškas priešinimasis mafijai atrodė kaip mafijozams nepriimtino popiežiaus šauksmo Agridžente pratęsimas.

Italijoje gegužės 9 d. minima terorizmo aukų diena. Tą dieną ypatingai atsimenami 1978 metų gegužės 9 dieną Sicilijoje mafijos teroristų nužudytas žurnalistas Peppino Impastato ir Raudonųjų Brigadų grupuotės teroristų Romoje nužudytas politikas, krikščionių demokratų partijos lyderis Aldo Moro.

Šventojo Jono Paulius II kvietimą mafijozams atsiversti pakartojo popiežius Pranciškus 2015 metais vienoje audiencijoje kreipdamasis į asmenis, kurie kaip mafijų bendrininkai, gyvena blogyje ir nuodėmėje: „Atverkite širdis Viešpačiui. Jis jūsų laukia ir Bažnyčia pasirengusi jus priimti“.

2018 gegužės 11, 16:12