Paieška

Vatican News
Arkivysk. Giuseppe Petrocchi Arkivysk. Giuseppe Petrocchi  

Skyrimas kardinolu – meilės nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo ženklas

Giuseppe Petrocchi, Akvilos arkivyskupas, yra vienas iš keturiolikos, kurie birželio pabaigoje taps kardinolais.

Arkivyskupas Petrocchi, kuriam žinia apie skyrimą buvo didžiulis netikėtumas, sako matantis šį paskyrimą kardinolu kaip meilės gestą ne tik Akvilai, bet ir kitiems Centrinės Italijos gyventojams, nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo. „Tai tarsi Dievo kvietimo ženklas, kuris įsiterpia į mano istoriją ir kviečia į dar svarbesnę tarnystę Bažnyčioje“, sako arkivyskupas.

Į Akvilą atvykęs po 2009 m. žemės drebėjimo, buvo paskirtas arkivyskupu sunkiausiais metais Akvilai, kai vyko atstatymo darbai.  „Man atrodo, kad šis skyrimas yra ypatingo dėmesio ženklas, kurį popiežius Pranciškus rodo šiai bažnytinei bendruomenei, šiam miestui. Akvila atstovauja ne tik sau: tai ikona, kuri perteikia kančias ir laukimą visų žmonių, kurie nukentėjo nuo žemės drebėjimų sukrėtusių Centrinę Italiją nuo 2009 m. iki 2017 m. Tad tai meilės ženklas, kuri dovanoja drąsą ir atveria vilties dėl ateities perspektyvas. Norėčiau, pasinaudodamas galimybėmis, kurios man bus suteiktos, aukoti šią tarnystę kaip popiežius Pranciškus, turėti savyje horizontą, dar labiau atvertą Bažnyčiai: matyti misionierišką Bažnyčią, artimą paskutiniesiems, kuri pasiekia pakraščius”. 

Arkivyskupas pasakoja apie miesto atstatymo darbus: nors privatūs pastatai atstatomi gan sparčiai, tačiau visuomeniniai, taip pat ir bažnyčios, atstatomi gana lėtai. Nepakanka atstatyti vien statinius, nes įvyko ir tam tikras dvasinis žemės drebėjimas – psichologinis ir santykiuose. Tad, pasak arkivyskupo Petrocchi, Bažnyčia turi apjungti pajėgas Evangelijos vardan, vis giliau išgyventi Jėzaus Velykas ir liudyti Dvasios veikimą.

Arkivysk. Giuseppe Petrocchi gimė Ascoli Piceno mieste 1948 m. rugpjūčio 19 d. Baigė arkivyskupijos seminariją, vėliau studijavo Popiežiškajame Laterano universitete, kur baigė dogminės teologijos licencijato studijas. Taip pat yra baigęs filosofijos ir psichologijos studijas Romos ir Mačeratos valstybiniuose universitetuose. Įšventintas į kunigus 1973 m. rugsėjo 14 d. Ascoli Piceno arkivyskupijoje. Po šventimų ėjo įvairias pareigas: buvo atsakingas už arkivyskupijos jaunimo pastoraciją, tikybos dėstytojas viename arkivyskupijos licėjų, arkivyskupijos pašaukimų centro direktorius, filosofijos, psichologijos dėstytojas. 1998 m. rugsėjo 20 d. buvo įšventintas į arkivyskupus Latina-Terracina-Sezze-Priverno arkivyskupijai, 2013 m. paskirtas Akvilos arkivyskupu. Kalba prancūzų, anglų, vokiečių ir ispanų kalbomis. (DŽ / VaticanNews)

2018 gegužės 31, 10:36