Paieška

Vatican News
Pirmame plane - Liuksemburgo arkivyskupas Hollerich Pirmame plane - Liuksemburgo arkivyskupas Hollerich 

COMECE pirmininkas – ES pirmiausia taikos projektas

Šiomis dienomis Vatikane ir Romoje lankėsi naujoji Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) vadovybė, kuri buvo išrinkta kovo pradžioje.

Liuksemburgo arkivyskupas Jean-Claude Hollerich išrinktas pirmininku. Taip pat išrinkti nauji keturi vicepirmininkai – vysk. Noel Treanor iš Airijos, vysk. Mariano Crociata iš Italijos, vyks. Jan Vokal iš Čekijos ir vyks. Franz-Josef Overbeck iš Vokietijos.

COMECE vadovybė susitiko su Popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu, Tarnavimo visapusiškai žmogaus pažangai dikasterijos prefektu kardinolu Peteriu Turksonu, su kitais Romos Kurijos atstovais. Gegužės 18 dieną įvyko susitikimas su popiežiumi Pranciškumi.

Naujasis COMECE pirmininkas Jean-Claude Hollerich gimė 1958 m. Baigęs formaciją Jėzaus Draugijoje 1990 m. buvo įšventintas kunigu. Liuksemburgo arkivyskupu jį paskyrė popiežius Benediktas XVI 2011 m.

Po savo išrinkimo keliuose interviu jis pabrėžė, kad Europos Sąjungos projektas nusipelno Bažnyčios paramos todėl, kad tai pirmiausia yra taikos projektas. Tai nereiškia, kad jis yra idealus. Priešingai, daug ką galima daryti kitaip. Tačiau bendros Europos projektas įgyvendino ir išlaiko tą nepaprastos svarbos visos Europos tautoms ir valstybėms bendrąjį gėrį, kuriuo yra taika. Be kurio dauguma rizikuotų beveik viskuo. Be kurio būtų neįmanomas bendras gyvenimo sąlygų gerinimas, daugumai toliau liekant  skurde. Kita vertus, reikia aktyvaus krikščionių dalyvavimo vystant Europos, jos formos ir turinio projektą.

Žinoma, kad ne viskas veikia puikiai. Ir yra gera tai kritikuoti. Idealizuoti ES būtų didelė klaida, ES ypač reikia vieno dalyko: bendro sutarimo. Žinau, kad pietų ir rytų Europos šalys baiminasi prancūzų – vokiečių ašies. Nori, kad būtų diskutuojama kartu ir kad būtų atsižvelgiama į kiekvieną balsą. Kad ne vien ekonomiškai stipriausios šalys lemtų europietiškas politikas, bet kad visi kartu suprastų, kaip Europa gali žengti pirmyn, - interviu italų žinių agentūrai SIR pažymėjo arkivyskupas Hollerich po susitikimo su popiežiumi.  

Kita vertus, pasak jo, į Europos Sąjungą skrieja daug nepelnytos kritikos strėlių, kurios laidomis vardan populizmo arba neatsižvelgiant į tai, kad kai kurie kritikuojami dalykai priklauso ne tiek nuo Europos Sąjungos, kiek nuo sudėtingos padėties visame pasaulyje. Tokio pobūdžio, lengvais ir paviršutiniais kaltinimais pagrįstas euroskepticizmas turėtų kelti nerimą: ne vien bendros Europos projektui, bet ir pačioms valstybėms jis vargu ar duos gero.

Kalbėdamas apie 2019 metais vyksiančius Europarlamento rinkimus, COMECE pirmininkas kvietė europiečius balsuoti, atsakingai išreikšti savo nuostatas, suteikti ES institucijoms demokratinį legitimumą. Būtina, kad ir politikai mąstytų apie piliečių nepasitenkinimą. Ne populistiškai, bet iš tiesų klausiant kaip atgaivinti viltį. Be jokios abejonės ES turi koncentruotis į jaunuolius, į jaunąją kartą, kuri viską paveldės. Europos žemynas tampa senu, jaunuoliai sudaro mažumą. Ir didelė dalis iš jų ateitį suvokia kaip kažką grėsmingą, nepatikimą. Būtina stengtis, kad tokia nuostata pasikeistų.

Kritika yra teisėta. Europa nėra tobula. Tačiau taikos Europoje, bet taip pat ir pasaulyje, žmonių gyvenimo sąlygų, jaunuolių ateitis būtų mažiau perspektyvios Europoje be Sąjungos, nei Europos Sąjungoje, pabrėžia Liuksemburgo arkivyskupas. 

Europos Sąjungos Vyskupų konferencijų komisija (COMECE) buvo įkurta 1980 m. Jos tikslas palaikyti ryšius su Europos Sąjungos vadovybe, stebėti ir iš katalikiškų pozicijų vertinti jos veiklą ir priimamus sprendimus. Europos Sąjungos institucijos yra įpareigotos palaikyti ryšius su religinėmis bendruomenėmis. Tai užfiksuota 2007 m. Lisabonos sutarties 17 straipsnyje. Europos Sąjungos Vyskupų konferencijų komisiją sudaro visų šalių narių episkopatų atstovai. Lietuvos vyskupų konferencijai atstovauja Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.  (JM/ RK / VaticanNews)

2018 gegužės 21, 13:49