Paieška

Vatican News
 (AFP or licensors)

„Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ prieš moterų diskriminavimą Indijoje

Moterims krikščionėms skirtas „Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ organizacijos pradėtas naujas projektas, kurio tikslas suteikti pagrindinį išsilavinimą trims šimtas moterų.

Katalikų Bažnyčia Indijoje nuo seno daugiausia dėmesio skiria žmonėms, priklausantiems vadinamajai dalitų kastai, kurie tradicinėje induistinėje visuomenėje stovi ant žemiausio laiptelio, ar tiksliau tariant – jie iš viso nelaikomi visuomenės nariais. Dalitai – tai „neliestinieji“. Aukštesnių kastos nariai dalitų vengia, juos paniekinamai vadina „žiurkių valgytojais“. Nenuostabu, kad net tik Bažnyčia į šiuo žmones nuo pat misijų Indijoje pradžios nukreipė didelę dalį savo karitatyvinės veiklos, bet ir dalitai kur kas dažniau negu kitų kastų nariai priima krikščionybę. Jiems tapimas krikščionimis, kartu reiškia ir tapimą lygiais su kitais krikščionimis.

Žinoma, tapimas krikščionimis, nepanaikina paniekos, su kuria į juos ir toliau žiūri aukštesnių kastų nariai. Paniekos tik padaugėja, nes dabar jie ne tik žemiausia visuomenės klasė, bet ir svetimos religijos išpažinėjai. Šiame kontekste dar sudėtingesnė iš dalitų kilusių krikščionių moterų padėtis, kurios diskriminuojamos trigubai – kaip dalitės, kaip krikščionės ir moterys.

Padėtis Indijoje ne visur vienoda. Bene daugiausiai įtampos yra Orisos valstijoje Indijos rytuose, kur nacionalizmas susipynęs su religiniu fanatizmu stipriausias. Šioje valstijoje prieš dešimtį metų vyko pogromai, nusinešę tūkstančių  krikščionių gyvybes. Šiuo metu kiek ramiau, bet grasinimai, įžeidinėjimai, diskriminacija tebesitęsia.

Šio regiono moterims krikščionėms skirtas „Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ organizacijos pradėtas naujas projektas, kurio tikslas suteikti pagrindinį išsilavinimą trims šimtas moterų. Į mokymo programą taip pat įtrauktos žinios apie moters teises bei apie Bažnyčios socialinį mokymą. Kartu su šiuo projektu, vykdomas ir kitas – bus pastatytos dvi nedidelės bažnyčios atokiose vietovėse, kuriose gyvenančios 500 ir 240 narių krikščionių bendruomenės neturėjo savo maldos namų. (JM / VaticanNews)

2018 gegužės 30, 17:17