Paieška

Vatican News
Garbingosios Dievo tarnaitės Onos Chrzanowska beatifikacija šeštadienį Dievo Gailestingumo šventovėje Krokuvoje Garbingosios Dievo tarnaitės Onos Chrzanowska beatifikacija šeštadienį Dievo Gailestingumo šventovėje Krokuvoje 

Onos Chrzanowska beatifikacija

Ona Chrzanowska patyrė dvasinį lūžį: vietoj slaugės profesijos vykdymo kaip filantropinės veiklos apsisprendė už slaugės profesiją kaip krikščionišką apaštalavimą, kaip gelbstintį Kristaus Kryžių, ligoniams tapdama šviesa tamsoje.

Krokuvoje šeštadienį palaimintąja paskelbta Lenkijos katalikių slaugių asociacijos steigėja, Ona Chrzanowska. Beatifikacijos apeigoms vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Amato.

Ona Chrzanowska, pasaulietė benediktinių oblatė, gimė Varšuvoje 1902 metais mišrioje motinos protestantės ir tėvo kataliko šeimoje, kurioje išmoko gyventi pagal bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes: pagarba kitiems, darbštumu, sąžiningumu, atidumu vargstantiesiems, kenčiantiesiems, atstumtiesiems.

Pirmojo pasaulinio karo kontekste Ona suvokė misiją būti sužeistų karių slaugytoja. Lankė slaugytojos kursus Prancūzijoje, Belgijoje, JAV. 1937 metais buvo tarp Lenkijos katalikių slaugių asociacijos steigėjų. Tuo pat metu įvyko dvasinis lūžis: vietoj slaugės profesijos vykdymo kaip filantropinės veiklos apsisprendė už slaugės profesiją kaip krikščionišką apaštalavimą, kaip gelbstintį Kristaus Kryžių, ligoniams tapdama šviesa tamsoje.

Ona Chrzanowska per Antrąjį pasaulinį karą neteko dviejų iš brangiausių šeimos narių: tėvo Ignacy, lenkų literatūrologo, kuris su šimtu kitų Krokuvos aukštųjų mokyklų akademikų buvo nacių suimtas per vadinamąją „Ypatingąją akciją“ ir mirė Oranienburgo koncentracijos stovykloje, taip pat brolio Bogdano, kuris žuvo Katynėje, Smolenske, su tūkstančiais sovietų nužudytų lenkų karininkų.

Palaimintoji karo metu suorganizavo slaugytojų lankymus ligonių namuose, įvairiais būdais padėjo karo pabėgėliams. Pokario metais dirbo ligonių slaugymo namuose, ugdė jaunas slaugytojas. Komunistinėje Lenkijoje neslėpė savo tikėjimo, nepaisant valdžios pareigūnų priešiškumo.

Palaimintoji mirė Krokuvoje 1973 metais.

Palaimintosios Onos Chrzanowska beatifikacijos byla Krokuvoje pradėta 1997 metais ir užbaigta 2005 metais. Dokumentas apie kandidatės dorybes įteiktas 2011 metais. Popiežius Pranciškus leido skelbti dekretus dėl herojiškų dorybių 2015 metais ir dėl Dievo tarnaitės užtarimu įvykusio stebuklo 2017 liepos 7 dieną, atverdamas kelią beatifikacijai. (SAK/VaticanNews)

2018 balandžio 26, 16:21