Որոնել

Vatican News
Գալուստ Կիւլպէնկեան  հիմնարկութեան հայկական բաժանմունքը կը մեկնարկէ ԽՕՍՔ ԱՌ մրցանակը Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան հայկական բաժանմունքը կը մեկնարկէ ԽՕՍՔ ԱՌ մրցանակը 

Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան հայկական բաժանմունքը կը մեկնարկէ ԽՕՍՔ ԱՌ մրցանակը

Հայկական Բաժանմունքի տնօրէն, Ռազմիկ Փանոսեանի խօսքերով. «Հարկաւոր է խօսիլ մարդկութեան վերաբերող ժամանակակից հիմնահարցերու մասին, որոնք անյապաղ կ՚անդրադառնան նաեւ աշխարհասփիւռ հայուն վրայ։

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքը կը մեկնարկէ ԽՕՍՔ ԱՌ մրցանակը, որ աշխարհասփիւռ հայախօսներուն առիթը կ՚ընծայէ հայերէնով արծարծելու այն հիմնահարցերը, որոնց դէմ յանդիման կը գտնուի մարդկութիւնը այսօր։

Պսակաձեւ ժահրը կը ստիպէ որ միլիոնաւոր հայեր մեկուսանան։ Այս պայմաններուն, համացանցը եւ տարբեր ընկերային առցանց հարթակներ հաղորդակցութեան ազդեցիկ միջոցներ դարձած են։ Շատեր կը դիմեն այս ձեւերուն՝ ստեղծելով արտայայտչական նոր մշակոյթ մը։ Այս շրջարկին մէջ, Հայկական Բաժանմունքը կը յայտարարէ լսատեսողական եւ գրական արտադրութեան մրցանակ մը՝ ԽՕՍՔ ԱՌ, հրաւիրելով բոլորը ստեղծելու նիւթեր, որոնք կ՚անդրադառնան աշխարհին վերաբերող հիմնահարցերու, ինչպէս նաեւ կը միտին հասարակութիւնը իրազեկելու եւ քաջալերելու որ այս նիւթերուն մասին արտայայտուին ու լուծումներու շուրջ մտածեն:

Հայկական Բաժանմունքի տնօրէն, Ռազմիկ Փանոսեանի խօսքերով. «Հարկաւոր է խօսիլ մարդկութեան վերաբերող ժամանակակից հիմնահարցերու մասին, որոնք անյապաղ կ՚անդրադառնան նաեւ աշխարհասփիւռ հայուն վրայ. օրինակ՝ կենսոլորտի աղէտը, գաղթականներու ճգնաժամը, յարատեւ պատերազմները, համայնքային մարտահրաւէրները եւ այլն։ Այս մրցանակով կը հետապնդենք երկու նպատակ. նախ՝ քաջալերել որ իբր համայնք խօսուի մարդկութեան դիմակայած դժուարութիւններուն մասին, ապա խթանել որ այս քննարկումները տեղի ունենան հայերէնով, եւ զանազան առկայ միջոցներով»։

Եթէ կ՚ուզէք աշխարհին դիմել հայերէնով, անդրադառնալու հիմնահարցի մը, ապա ասիկա լաւագոյն առիթն է. կը հրաւիրենք ձեզ ներկայացնելու լսողական, տեսողական, գրաւոր, կամ գծանկարչական նիւթեր։

Մրցանակառուները պիտի ստանան 500 տոլար արժողութեամբ պարգեւ մը։ Պիտի յատկացուի ընդհանուր 50 մրցանակ։

Մրցանակին պայմաններուն եւ դիմումի չափանիշերուն մասին յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար հետեւեցէք այս կապերուն՝ հայերէն տարբերակ կամ անգլերէն տարբերակ:

Դիմումները եւ հարցումները պէտք է ուղղուին՝ ArmCurrentIssuesPrize@gulbenkian.pt հասցէին, մինչեւ 8 Յունիս 2020։

Քաղուած «Եռագոյն» էն

30/04/2020, 07:10