Cerca

Vatican News
Պարենի եւ գիւղատնտեսութեան միջազգային կազմակերպութիւնը Պարենի եւ գիւղատնտեսութեան միջազգային կազմակերպութիւնը 

Պարենի միջազգային գրասենեակի տեղեկագիրը հայող «անբաւարար սնունդ» ստացողներուն թիւին

Աշխարհի մէջ աւելի քան 821 միլոն անձեր կը ստանան անբաւարար սնունդ:

Սեպտեմբեր 11-ին, Հռոմի Պարենի եւ գիւղատնտեսութեան միջազգային գրասենեակը ներկայացուց «Աշխարհի սննդամթերքի անվտանգութեան եւ սնունդի իրավիճակի 2018 թուականի տեղեկագիրը:

Տեղեկագիրին մէջ կը նշուի, որ աշխարհի մէջ աւելի քան 821 միլոն անձեր կը ստանան անբաւարար սնունդ, մինչ 672 միլիոն անձեր նկատուած են չափազանց գեր :

Աշխարհին մէջ , 9 անձերուն վրայ մէկ անձ կը տառապի անօթութենէ, երեւոյթ մը որ վերջին երեք տարիներու աճ արձանգրած է :

Աճ արձանագրած է նաեւ, կլիմայի փոփոխութեան, պատերազմներու, բռնարար արաքներուն ինչպէս նաեւ տնտեսական տագնապներուն հետեւանքով չափազանց գեր անձերու թիւը, 8 չափահասներէն մին չափազանց գեր է՝ նշուած է տեղեկագիրին մէջ:

Անբաւարար սնունդ ստացող անձերու թիւը ամենէն շատ աճ արձանագրած է հարաւային Ամերիկիոյ եւ Ափրիկէի մէջ:

12/09/2018, 08:30