Որոնել

Vatican News
Միսիոնար Քահանայ մը Միսիոնար Քահանայ մը 

Քահանայապետական Միսիոներական Գործունէութիւնները։

Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը, հինգշաբթի 21 մայիս 2020ին ուղղեց պատգամ մը որուն մէջ շեշտը դրաւ միսիոներականութեան յատկութեան վրայ հաստատելով՝ որ «առաքելութիւնը կը ծնի այն յորդառատ ուրախութենէն, զոր Տէրը մեզի կը պարգեւէ եւ պտուղն է Սուրբ Հոգւոյն։
Ունկնդրէ լուրը

Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան

Վատիկանեան Ժողովներու, հաստատութիւններու եւ բաժանմունքներու շարքին գոյուիւն ունի նաեւ  «Քահանայապետական Միսիոներական Գործունէութիւններ» կառոյցը, որուն մաս կը կազմեն Հաւատոյ տարածման Ժողովի Քահանայապետական գործունէութիւնը, Սուրբ Պետրոս առաքեալ Քահանայապետական գործունէութիւնը, Միսիոնար մանկութեան Քահանայապետական գործունէութիւնը եւ Քահանայապետական Միսիոներական Միութիւն հաստատութիւնը որոնցմէ իւրաքանչիւրը ունի յատուկ առաքելութիւն։

Հաւատոյ տարածման Ժողովին յանձնառումն է Աստուծոյ Ժողովուրդին մէջ հրահրել տիեզերականութեան վաւերական հոգի մը, տեղական Եկեղեցիներուն մէջ զարգացնելու համար  միսիոներական գիտակցութիւն՝ համաձայն Եկեղեցւոյ բնական շունչին։

Սուրբ Պետրոսի Քահանայապետական գործունէութիւնը կը համագործակցի երիտասարդ եկեղեցիներու հետ անոնց տրամադրելով տնտեսական աջակցութիւն, կառուցելու համար նոր նորընծայարաններ, Քահանաներուն, կրօնաւոր ու կրօնաւորուհիներուն համար՝ կազմակերպելու կազմաւորուի ծրագիրներ։

Միսիոնար մանկութեան Քահանայապետական գործունէութեան նպատակն է՝ մանուկներուն մէջ արթնցնել միսիոներական հոգին. անոնց սորվեցնելով՝ աղօթքով եւ այլ փոքր նիւթական զոհողութիւններով աջակցիլ աշխարհի իրենց հասակակիցներուն։

Միսիոներական Միութիւնը միւս գործունէութիւններուն սիրտը կը համարուի, ընկերակցութիւն մըն է ան կազմուած կղերականներէ, քահանաներէ եւ աշխարհականներէ, որուն նպատակն Եկեղեցւոյ մէջ հրահրել առաքելութեան նկատմամբ գորովը, սատարելով միսիոներականութեան կազմաւորումի աշխարանքին ու քրիստոնեայ հասարակութիւնները մղելով համագործակցելու ու գործնական կերպով սատարելու աւետարանութեան գործին։

Ահա այս Քահանայապետական Միսիոներական Գործունէութիւններուն է որ Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը, հինգշաբթի 21 մայիս 2020ին ուղղեց պատգամ մը որուն մէջ շեշտը դրաւ միսիոներականութեան յատկութեան վրայ հաստատելով՝ որ «առաքելութիւնը կը ծնի այն յորդառատ ուրախութենէն, զոր Տէրը մեզի կը պարգեւէ եւ պտուղն է Սուրբ Հոգւոյն։ Պտուղ որ մենք միայնակ կարող չենք ձեռք բերել։ Առաքելութիւնը Սուրբ Հոգիին պարգեւն է։ Եւ առաքեալ ըլլալը կը նշանակէ՝ այդ անարժանաբար ընդունած պարգեւը՝ այդ Ուրիշին լոյսը ցոլացնել, ինչպէս կ՛ընէ լուսինը արեւին հետ։ Ահա այս իմաստով ու միայն այս իմաստով է՝ որ մենք կարող ենք ըլլալ Քրիստոսին ու Անոր Հոգւոյն վկաները»։

Նորին Սրբութիւնը կը յիշեցնէ որ Եկեղեցւոյ առաքելութեան սերնդաբանական ամենամտերիմ յատկութիւնը՝ Սուրբ Հոգիին գործունէութիւնը ըլլան է, եւ ոչ թէ հետեւանքը մեր անձնական դիտաւորութիւններուն եւ խորհրդածութիւններուն։

Ան ապա կը խօսի  առաքելութեան որոշիչ յատկութիւններու մասին, որոնցմէ առաջինը գրաւչութիւնն է։ «Եկեղեցին աշխարհին մէջ կ՛աճի իր գրաւչութեամբ եւ ոչ թէ մարդորսորդութեամբ» կը գրէ Քահանայապետը, մատնանշելով այլ յատկութիւններուն ինչպէս ձրիութիւնը, երախտապարտութիւնը, ապա խոնարհութիւնը, որովհետեւ «Աւետարանը չի կրնար հռչակուիլ եթէ ոչ՝ միայն հեզութեամբ, առանց սնապարծութեան»։

Խորհելով ապագայի մասին Քահանայապետը կը յիշեցնէ որ Քահանայապետական Միսիոներական Գործունէութիւնները  ծնունդ առին ինքնաբուխ կերպով, մկրտեալներու հաւատքէն բխած եռանդէն ու ժամանակներու ընթացքին դարձան ցանց մը՝ որ տարածուած է բոլոր ցամաքամասերու մէջ։ Բազմազանութիւն մը որ պէտք է պահպանել «գաղափարախօսական սահմանումներէն։

Քահանայապետը կը զգուշացնէ հուսկ որոշ թակարդներէ, որոնց շարքին կը նշէ ինքնագովազդը, եսակեդրոն կեցուածքը, հրամանատարական անհանգստութիւնը, որոշ դասակարգի պատկանելիութեան միտումը։

Քահանայապետը առ այդ խորհուրդներ կու տայ Քահանայապետական Առաքելական Գործունէութիւններէն խնդրելով պահպանել եւ վերագտնել Աստուծոյ Ժողովուրդի սրտին մէջ իրենց տեղադրումի դրդապատճառները, խնդրելով  նաեւ հաւատարիմ ու կապուած մնալ աղօթքին, նոր ուղիներ որոնելով առաքելութեան համար, առանց սակայն բարդացնելու այն ինչ որ դիւրին է եւ «նայելով  դէպի դուրս եւ ոչ թէ հայելիին»։

Նորին Սրբութիւնը ի վերջոյ կը խնդրէ որ անոնք չդառնան մարդասիրական կազմակերպութիւններ նուիրատուութիւնները դարձնելով իրենց առաջնահերթ գործունէութիւնը։

Ֆրանչիսկոս Պապը պատգամը կ՛աւարտէ Սուրբ Իքնատիոսի խօսքերով Քահանայապետական Միսիոներական Գործունէութիւններէն խնդրելով որ լաւապէս կատարեն իրենց աշխատանքը՝ «այնպէս թէ ինչպէս ամէն ինչ կախում ունենար անոնցմէ, սակայն իրականութեան մէջ գիտնալով թէ ամէն բան կախեալ է Աստուծմէ»։

22/05/2020, 09:18