Cerca

Vatican News
Ֆրանչիսկոս Պապ Ֆրանչիսկոս Պապ 

Ֆրանչիսկոս Պապին 15 դեկտեմբերի թուիթը:

Ծառայութեան միջոցաւ մեր կեանքը կը լուսաւորուի:

Շաբաթ, 15 դեկտեմբերին հրապարակած թուիթին մէջ Ֆրանչիսկոս Պապ դիտել տուաւ որ կեանքի գաղտնիքը կը գտնուի ծառայութեան մէջ , ընդգծելով որ այնքան որքան ծառայութիւն մատուցենք, այդքան մեր կեանքը լոյս կը սփռէ:

«Մեր կեանքը լոյս կը սփռէ՝ ծառայութեան սպառումով: Ուրախութեան գաղտնիքը կը կայանայ ծառայելու մէջ»: գրեց Սրբազան Քահանայապետը:

15/12/2018, 13:30