Cerca

Vatican News
Յիսուս Յիսուս 

Ֆրանչիսկոս Պապի 2 յունիսի թուիթը:

Աղօթքի ժամանակ Տէրը փնտռել:

Վազգէն Աբարդեան - Վատիկան

Շաբաթ, 2 յունիս 2018-ին, ֆրանչիսկոս Պապ, քահանայապետական թուիթերեան կայքին վրայ հրապարակելով նոր թուիթ մը հրաւիրեց Տէրը փնտռել աղօթի ժամանակ, այն Տէրը որ մեզ կանչեց:

 

«Աղօթքիդ մէջ քու Տէրդ փնտռէ, անոր որ քեզ կանչեց», գրեց Ֆրանչիսկոս Պապ:

02/06/2018, 13:44