Որոնել

Vatican News
Սէր, քրիտոնէական եղբայրսիրութիւն: Սէր, քրիտոնէական եղբայրսիրութիւն: 

Ֆրանչիսկոս Պապին 5 օգոստոսի թուիթը. «Եղբայրսիրութեամբ յաղթահարել վրէժխնդրութիւնը»

Քաջութեամբ եւ հետեւողականութեամբ ապրիլ քրիստոնէական հաւատքը:

Երկուշաբթի, օգոստոս 5-ին, հրապարակած թութիին մէջ ֆրանչիսկոս Պապ քաջալերեց հետեւողականութեամբ ու քաջութեամբ ապրիլ քրիստոնէական հաւատքը, յաղթահարելով վրէժխնդրութիւնը՝ եղբայրսիրութեամբ:

Ֆրանչիսկոս Պապ գրեց.

«Տէրը մեզ բոլորս կը հրաւիրէ եղբայրսիրութեամբ եւ ներումով յաղթահարել վրէժխնդրութիւնը, ապրելով քաջութեամբ եւ հետեւողականութեամբ քրիստոնէական հաւատքը:»
 

05/08/2019, 14:24