Որոնել

Այսօրուան հաղորդումը Այսօրուան հաղորդումը 

Այսօրուան հաղորդումը

Սրբազան Քահանայապետի գործունէութիւնը, Վատիկանեան տեղեկութիւններ, լուրեր քրիստոնեայ եւ հայ աշխարհէն եւ յատուկ հաղորդումներ։